Wystawy Polski w Iranie i Chinach

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w wystawie „Polska w Iranie”, która odbędzie się 20-25 stycznia 2019 roku w Iranie, pozwalająca polskim firmom wejść na irański rynek. Organizatorem tej imprezy targowej jest SCC Silesia Chamber of Commerce w Wrocławiu wraz z irańskimi organizacjami biznesowymi i przy aktywnym wsparciu Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji Zagranicznych – Biuro w Teheranie jak i Ambasady Polskiej w Teheranie i Ambasady Iranu w Warszawie.

Informujemy również o wystawie „Polska w Chinach”, która będzie mieć miejsce w chińskiej miejscowości Tianjin w dniach 16-21 kwietnia 2019 roku. Polska impreza targowa w Chinach ma za zadanie nawiązanie kontaktów z firmami chińskimi – odpowiednikami do firm polskich.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w tych targach. Więcej informacji można znaleźć na: http://www.scc.org.pl/Baner_Poland-Iran 2019Baner_Poland-China 2019