Walne Zebranie

Informujemy, iż Walne Zebranie członków Kraśnickiej Izby Gospodarczej odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 18 w siedzibie KIG przy ulicy Wyszyńskiego 2 (II piętro). Zapraszamy.
Zarząd Kraśnickiej Izby Gospodarczej