Dnia 20.04.2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kraśnickiej Izby Gospodarczej. Na Walnym Zebraniu wybrano Prezesa KIG, Zarząd KIG i Komisję Rewizyjną KIG.

W skład Zarządu KIG weszli:

 1. Wiesław Michałowski – Prezes
 2. Adam Staniec – Wiceprezes
 3. Ryszard Kowalski – Wiceprezes
 4. Iwona Capała – Sekretarz
 5. Tadeusz Bubeła – Członek
 6. Mirosław Sapuła – Członek
 7. Józef Kajda – Członek
 8. Włodzimierz Konarski – Członek
 9. Robert Kowalczyk – Członek
 10. Kazimierz Wojcieszyn – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej KIG weszli:

 1. Edyta Sokal – Przewodniczący
 2. Jerzy Gąska – Członek
 3. Grzegorz Michałowski- Członek