OGŁOSZENIE

Kraśnicka Izba Gospodarcza informuje, że na stronie KIG odbywa się reklama firm. Członkowie Kraśnickiej Izby Gospodarczej mają reklamę bez opłat. Dla firmy niebędącej członkiem KIG, opłata wynosi 300 złotych brutto. Kontakt w kwestii, w sprawie reklamy ( tel. 605 401 345; e-mail: kigkrasnik@wp.pl ).

Za Zarząd KIG

Prezes Wiesław Michałowski