Kraśnik, 10-07-2017r.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2/07/2017

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 10-07-2017

w sprawie rozpoczęcia V edycji konkursu „Dobre , bo Kraśnickie”.

Działając zgodnie ze statutem Kraśnickiej Izby Gospodarczej Zarząd uchwala co następuje :

§ 1

Zarząd KIG postanawia , że z dniem 15-07-2017r. następuje rozpoczęcie V edycji konkursu ” Dobre , bo Kraśnickie ” .

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , stosunkiem głosów :

za : 6

przeciw : 0

wstrzymanych : 0

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .