2014 r.


 

,, MARKETING GOSPODARCZY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO „

       W czwartek, 13 listopada 2014 roku Kraśnicka Izba Gospodarcza uczestniczyła na Konferencji  podsumowującej spotkania dialogowe z przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów i instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa lubelskiego.

Na Konferencji wskazane było, co wkrótce zmieni się w obsłudze eksporterów i inwestorów i na jakie wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy. Konferencja podsumowuje fazę analityczną i rozpoczyna fazę wdrożeniową inicjatywy export.invest.lubelskie. realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firmę PwC w ramach Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

Wśród zaproszonych na Konferencję prelegentów znaleźli się m.in:

 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Witold Orłowski – Główny doradca ekonomiczny, PwC w Polsce
 • Adam Masiulanis – Dyrektor ds. PR w Grupie Atlas
 • Ilona Chodorowska –  Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu i Poznaniu
 • Katarzyna Sowińska – Ekspert ds. zarządzania zmianą, PwC w Polsce.

P1030628=5B1=5D P1030634=5B1=5D P1030638=5B1=5D_1


X KONGRES GOSPODARKI POLSKIEJ

      W dniu 30 października 2014r. Kraśnicka Izba Gospodarcza uczestniczyła w X Kongresie Gospodarki Polskiej – „ Biznes – Samorząd – Nauka ” w Warszawie.

Kongres organizowany był przez Kongregację Przemysłowo – Handlową.

Na Kongresie została omówiona problematyka promocji produktu lokalnego oraz dylematy rozwoju polskiego kupiectwa w opinii małych i średnich przedsiębiorstw.

W części uroczystej Kongresu zostały wręczone statuetki i dyplomy –  Syzyfa Roku 2013 dla osób i instytucji zasłużonych za prace na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz statuetki i dyplomy –  Gepardów Biznesu.

 P1030612=5B1=5D_3

Drugi rząd od lewej: Kazimierz Wojcieszyn, Ryszard Kowalski, Adam Staniec, Wiesław Michałowski

 P1030616=5B1=5D

Jan Rakowski

 

P1030620=5B1=5D_1 P1030621=5B1=5D P1030624=5B1=5D

 

 Wręczenie Statuetki Panu Janowi Rakowskiemu


    Dnia 17 października 2014r. w Hali Sportowej ZS Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Juliusza Słowackiego  7  odbyło  się  FORUM  GOSPODARCZE – ,, Biogospodarka i automatyka szansą na rozwój regionu ” oraz  Uroczysta  Gala Konkursu ,, DOBRE BO KRAŚNICKIE  2014 „. Galę prowadził Andrzej Zagdański ( Solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie ).

http://www.ktv.pl/glowna/?f=2982#skip_content

Więcej informacji na temat Konkursu ,, DOBRE BO KRAŚNICKIE 2014R. ” – patrz zakładka KONKURS.

P1030541=5B1=5D_2

 

 

 

P1030593=5B1=5D_1

KONKURS ,, DOBRE BO KRAŚNICKIE 2014R. „

 

plakat=20promocyjny=20do=20konkursu=202014_www=5B1=5D.jpg=20-=20ostateczny


 

 

PATRONAT

      Kraśnicka Izba Gospodarcza informuje, że Pan Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej objął patronatem honorowym Konkurs ,, Dobre Bo Kraśnickie 2014 r. „.

scan=20MF=20050_2

 

 

 


 

    Kraśnicka Izba Gospodarcza informuje, że Pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem   Konkurs ,, Dobre Bo Kraśnickie 2014 r. „.

 

scan=20MF=20040_4

 


 

 

            Kraśnicka Izba Gospodarcza informuje, że Pan Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął patronatem honorowym Konkurs ,, Dobre Bo Kraśnickie 2014 r. „.

 

 

scan=20MF=20037_5


 

 

               KIG informuje, że Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego objął patronatem honorowym Konkurs ,, Dobre Bo Kraśnickie 2014 r. „.

 

scan=20MF=20039_2

 


 

 15 – LECIE POWIATU KRAŚNICKIEGO

 

            5 czerwca 2014 roku w Kraśniku, Kraśnicka Izba Gospodarcza na czele z Prezesem Wiesławem Michałowskim uczestniczyła w 15 – leciu funkcjonowania Powiatu Kraśnickiego. Obchody rozpoczęły się mszą w Kościele pw. Św. Józefa Robotnika.

Na konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku spotkali się naukowcy z polskich uczelni specjalizujący się w prawnej i ekonomicznej problematyce, która dotyczyła funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wśród gości konferencji byli lokalni samorządowcy.

W CKiP na uroczystej gali spotkali się radni wszystkich kadencji Rady Powiatu, pracownicy samorządowi, członkowie zarządów, starostowie oraz zaproszeni goście ( wojewoda lubelski Wojciech Wilk i marszałek Krzysztof Hetman ).

Z okazji 15 – lecia Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał honorową odznakę ,,Zasłużony  dla Województwa Lubelskiego” Tadeuszowi Wojtakowi oraz Medal Pamiątkowy WL wójtowi gm. Urzędów.

Na koniec spotkania odbył się koncert Andrzeja Sikorowskiego, lidera grupy ”Pod Budą” i jego córki Mai Sikorowskiej.

15-lecie_2 15-lecie=202_1

 

Prezes Wiesław Michałowski pierwszy w drugim rzędzie od końca

15-lecie3_1

 

 


 

 

POWIATOWA RADA GOSPODARCZA

PRZY STAROŚCIE KRAŚNICKIM

         W dniu  29 maja 2014r. powołano członków Powiatowej Rady Gospodarczej przy Staroście Kraśnickim. Rada będzie organem pomocniczym w kwestiach dotyczących rozwoju społecznego  i ekonomicznego.

W skład Rady weszło 25 osób, w tym Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej Wiesław Michałowski. Czytaj więcej…  

scan=20MF=20033_2

 

 Zapraszamy do obejrzenia


 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEKONGREGACJI PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

              W dniu 16 maja 2014 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, Kraśnicka Izba Gospodarcza na czele z Prezesem Wiesławem Michałowskim uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo -Wyborczym Kongregacji Przemysłowo – Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Na Walnym Zgromadzeniu wybierane były nowe władze na najbliższe 4 lata.

Prezesem KP-H OIG został wybrany dr inż. Jan Rakowski z Warszawy. Natomiast Przewodniczącym Rady Krajowej KP-H OIG Jarosław Wikiera z Wrocławia.

Między innymi do Zarządu Krajowego na Wiceprezesa został wybrany z Kraśnickiej Izby Gospodarczej Wiesław Michałowski, zaś w skład Rady Krajowej z Kraśnickiej Izby Gospodarczej  do nowych władz zostali wybrani: Ryszard Kowalski – Wiceprzewodniczący, Adam Staniec i Józef Kajda.

Nowe władze KPH-OIG

 Zarząd Krajowy:

– Jan Rakowski – Prezes

– Henryk Bartlewski – Wiceprezes
– Wiesław Michałowski – Wiceprezes – Kraśnicka Izba Gospodarcza
– Adam Kompowski – Wiceprezes
– Piotr Pancześnik – Wiceprezes
– Julian Kazimierz Plotzke – Wiceprezes
– Izabela Barbara Rządkowska – Skarbnik
– Tadeusz Sławik – Wiceprezes
– Andrzej Jerzy Zagdański – Wiceprezes

 Rada Krajowa:

– Jarosław Wikiera – Przewodniczący

– Ryszard Kowalski – Wiceprzewodniczący – Kraśnicka Izba Gospodarcza

– Zenon Iwaszkiewicz – Sekretarz

– Waldemar Michał Słowik – Stowarzyszenie Przesiębiorców – Poniatowa
– Adam Staniec – Kraśnicka Izba Gospodarcza
– Jerzy Gawlik
– Jerzy Kowalski
– Grzegorz Tadeusz Wosik – Stowarzyszenie Przesiębiorców – Poniatowa
– Włodzimierz Kapeluszny
– Mariusz Głowacki
– Wojciech Kacperczyk
– Józef Kajda – Kraśnicka Izba Gospodarcza
– Apolonia Jaworska
– Marcin Giza – Lublin
– Wojciech Kałkusiński
– Danuta Tarnachowicz
– Dariusz Edmund Trojanowski
– Wilhelm Zych
– Henryk Władysław Kruszelnicki
– Wojciech Papis
– Grzegorz Wojtysiak

 

P1030472_2

Wręczenie SZABLI Panu Janowi Rakowskiemu

P1030476 P1030479

 

 

Od lewej: Wiesław Michałowski, Jan Rakowski, Adam Staniec


 

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W RAMACH ORGANIZOWANEGOKONKURSU ,, MŁODY PRZEDSIĘBIORCA ROKU „

POWIATU KRAŚNICKIEGO

       Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Lublinie oraz Starosty Powiatu Kraśnickiego Andrzeja Maja, w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Juliusza Słowackiego 7 w sali konferencyjnej dnia 6 maja 2014 roku, odbyło się spotkanie z Panem Marceli Niezgoda – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  Spotkanie  poprzedzało Galę wręczenia nagród w ramach konkursu  ,, Młody Przedsiębiorca Roku ” Powiatu Kraśnickiego.

Celem spotkania było omówienie nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020 dla przedsiębiorstw.

 W trakcie  Gali  wręczenia  nagród  wystąpił  też Pan Maciej Szymański autor projektu

,, Odpowiedzialni w Biznesie pl.” Fundacja Każdy z Nas.

Główną nagrodę w konkursie ,, Młody Przedsiębiorca Roku” przyznano Przedsiębiorstwu ,, Laur” Gabinet Kosmetologiczny Pani Magdy Sobali – Kapusty. Drugie miejsce zajął ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorza Michałowskiego. Natomiast trzecie miejsce zajął  PGM Telekom Piotra Gurby.

 Za udział w konkursie podziękowania otrzymali:

– DG ARPNET – Dariusz Głuchowski,

– GARDEN GREEN – Michał Baran,

– Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,WINKLER” – Monika Ciseł,

– Przedsiębiorstwo ,, STF” – Tomasz Franc.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym Kraśnicka Izba Gospodarcza na czele z Prezesem Wiesławem Michałowskim, samorządowcy miast i gmin powiatu kraśnickiego oraz przedsiębiorcy.

M=C5=82ody=20Przedsi=C4=99biorca=20Roku=20P1030453=5B1=5D_3

 Od lewej: Piotr Janczarek, Marceli Niezgoda, Andrzej Maj, Wiesław Michałowski,

  Filip Pastucha, Magdalena Misiaszek

 M=C5=82ody=20Przedsi=C4=99biorca=20Roku=201=20-=20P1030457=5B1=5D_1

Gala wręczenia nagród w ramach konkursu ,, Młody Przedsiębiorca Roku ” Powiatu Kraśnickiego.

Zapraszamy do obejrzenia

( kliknij tutaj )

 


 

POWIATOWE OBCHODY KANONIZACJI JANA PAWŁA II

 

    W dniu 4 maja 2014 roku w Kościele pw. WNMP w Kraśniku odbyły się Powiatowe Obchody Kanonizacji Jana Pawła II. W uroczystości wziął udział Pan Prezes Wiesław Michałowski zaproszony przez Ks. Dziekana dr Jerzego Zamorskiego oraz Starostę Kraśnickiego Andrzeja Maja jak i również liczni zaproszeni goście. Powiatowe Obchody Kanonizacji Jana Pawła II rozpoczęły się Mszą Św. w Kolegiacie Kraśnickiej pw. WNMP w Kraśniku pod przewodnictwem jego Ekscelencji Ks. Bp. Artura Mizińskiego.

Na uroczystości odbyły się występy artystów z Powiatu Kraśnickiego oraz różne koncerty.


 

 

KONFERENCJA

OFERTY INWESTYCYJNEJ MIASTA KRAŚNIK

 

   Dnia 3 kwietnia 2014 roku w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbyła się konferencja poświęcona prezentacji  oferty inwestycyjnej Miasta Kraśnik.

W konferencji wzięli udział:

 • Wiesław Michałowski  Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej ,
 • Agnieszka Gąsior – Mazur Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu,
 • Piotr Janczarek,
 • Burmistrz Miasta Kraśnik  Mirosław Włodarczyk,
 • Marek Indyk Dyrektor Oddziału ARP w Tarnobrzegu.

Na konferencję przybyli również zaproszeni goście z Kraśnickiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, lokalni przedsiębiorcy oraz radni miejscy.

Prezes Wiesław Michałowski omówił o konieczności wspierania rozwoju micro i małych przedsiębiorstw, jako priorytet polityki samorządów gospodarczych.

 scan=20MF=20023 scan=20MF=20024 scan=20MF=20025

konferencjastrefa1_1

 

Konferencja oferty inwestycyjnej Miasta Kraśnik

Od lewej: Wiesław Michałowski, Agnieszka Gąsior – Mazur, Piotr Janczarek, Mirosław Włodarczyk, Marek Indyk

___________________________________________________________________________________________

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

KRAŚNICKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

  W dniu 04.04.2014r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kraśnickiej Izby Gospodarczej.

 

W skład Zarządu weszli:

PREZES                                    Wiesław Michałowski      

WICEPREZES                          Adam Staniec                   

WICEPREZES                          Ryszard Kowalski             

SEKRETARZ                          Danuta Wieczorek           

CZŁONEK                               Józef Kajda                   

CZŁONEK                               Andrzej Przygoda          

CZŁONEK  WSPIERAJĄCY  Tadeusz Stawryłło

CZŁONEK                               Tomasz Solis

CZŁONEK                               Kazimierz Wojcieszyn

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

PRZEWODNICZĄCY                 Leszek Bąk

CZŁONEK                                 Robert Kowalczyk

CZŁONEK                                 Krystyna Wieczorek

 


 

 

 ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

KRAŚNICKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

scan=20MF=20020_1

 


 

 

INICJATYWA SPOŁECZNA

NA RZECZ PRZYWRÓCENIA W POLSCE

POWSZECHNEGO SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

scan=20MF=20018_1 scan=20MF=20019_1

 

 

 

Kraśnicka Izba Gospodarcza popiera inicjatywę i zamierza uczestniczyć w przedsiewzięciu.


KONFERENCJA

,, Naturalna i Bezpieczna Żywność – Europejska Marka Regionu Lubelskiego „

 

Dnia 21 marca 2014 roku w ,, Zielonym Dworku ” przy ul. Kolejowa 10 w Kraśniku, Kraśnicka Izba Gospodarcza wzięła udział w  Konferencji  ,,Naturalna i Bezpieczna Żywność – Europejska Marka Regionu Lubelskiego”. Była to trzecia konferencja dotycząca zdrowej i bezpiecznej żywności.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji

( kliknij tutaj )


SPOTKANIE KOOPERACYJNE W RAMACH PROJEKTU

KLASTER SPAWALNICZY ,, KLASTAL „

         Kraśnicka Izba Gospodarcza wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą zawarły umowę w ramach zapytania ofertowego nr 4/KLASTAL/2014r. z dnia 04.03.2014 r. na ,,usługę organizacji spotkania kooperacyjnego ” zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą projektu ,, Klaster Spawalniczy ,, KLASTAL ” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej „.  

     Dnia 4 kwietnia 2014 roku w Kraśniku przy ul. Lubelska 88 – Centrum SzkoleńInformatycznych ICT  LAB odbędzie się spotkanie kooperacyjne  w ramach Projektu ,, Klaster Spawalniczy   ,,KLASTAL „. Początek spotkania o godz.10:00, zakończenie o godz.15:00.

Prowadzący spotkanie: Tadeusz Proszowski.

Organizacja spotkania kooperacyjnego dla min. 10 uczestników.

Uczestnikami spotkania mają być przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra.

Spotkanie ma być o charakterze warsztatowym, będzie prowadzone przez przedstawicieli klastra, w tym m.in. przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej, Regionalnej Izby Gospodarczej, przez przedstawicieli przedsiębiorstw skupionych w klastrze, w czasie którego goście przedstawią problemy w bieżącej działalności.

Spotkanie kooperacyjne będzie mieć na celu zachęcić kolejne firmy do przystąpienia do klastra. Służyć temu będzie zarówno wskazanie jego potencjału i korzyści płynących z funkcjonowania w jego ramach, jak i wspomniane warsztaty, w czasie których organizatorzy zaproponują konkretne rozwiązania problemów przedstawionych przez firmy.

Program spotkania kooperacyjnego:

10.00 – 10.15    Rejestracja uczestników, otwarcie spotkania

10.15 – 11.00    Informacje o bieżącej działalności klastra

11.00 – 11.15    Przerwa kawowa  

11.15 – 12.45    Wymiana myśli technicznych, doświadczeń; nowości w branży spawalniczej 

12.45 – 13.30    Przerwa obiadowa 

13.30 – 14.30    Problemy w bieżącej działalności z jakimi borykają się członkowie klastra – dyskusja

14.30 – 15.00    Podsumowanie i zakończenie spotkania