2013 r.


 

Kraśnicka Izba Gospodarcza, Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz

Samorząd Województwa Lubelskiego zapraszają na:

Regionalne Forum Gospodarcze
Innowacje i współpraca – nowy wymiar rozwoju regionu

image005image006


scan=20MG_1


scan=20MRR


 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z POWIATU KRAŚNICKIEGO

ZPROSZENIE1


REALIA POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

scan=20MF=20017


STATUETKI PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU

„DOBRE BO KRAŚNICKIE” ROZDANE !

      21 czerwca 2013 roku w sali widowiskowej CKiP w Kraśniku odbyła się uroczysta Gala konkursu podczas której, lauretaom wręczono statueteki „Dobre bo Kraśnickie 2013”.
Zpraszamy do obejrzenia relacji z gali wręczenia nagród.

 Lista Lauretaów Konkursu „Dobre bo Kraśnickie 2013”:
(w kolejności alfabetyczna)

ASIMEX PLUS – Andrzej Wojciechowski

 AVALON – Włodzimierz Konarski

 DG ARPNET – Dariusz Głuchowski

 DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA – Józef SZENDAL

 ERKADO – Zbigniew Kozłowski

 FRUX SOLIS – Małgorzata Solis

 GUITTARD – Anna Pacek

 HURTIMEX – Mirosław Sapuła

 ING AUTOTECHNIKA – Ilona Naborczyk-Górska i Piotr Górski

 KOW-ART  KOWALSTWO ARTYSTYCZNE – Michał Maruszewski

 LUDMIŁA – Adam i Paweł Staniec

 MANHATTAN – Andrzej i Patryk Przygoda

 NETTECH – Robert Bieszcz

 NOWACZYŃSCY S.C. – Tomasz i Michał Nowaczyński

 PAN TEX – Bożena Kowalska

 REBICON – Zbigniew Dudek

 SIGNUM – Monika Hatłas

 SPÓŁDZIELNIA „JEDNOŚĆ”

TELWIZJA KRAŚNIK – Machulski Opoka Sp. J.

 UBEZPIECZENIA WOJCIECHOWSKI – Sławomir Wojciechowski

 WITABO Grupa Producentów Owoców i Warzyw

 ZAKŁAD MECHANIKI I ELEKTOMECHANIKI SAMOCHODOWEJ Piotr i Wojciech Musz


GALA ” DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013″

       Wrażenia artystyczne podczas gali konkursu „Dobre bo Kraśnickie 2013” zapewni spotkanie z Andrzejem Zagdańskim, solistą Opery Narodowej w Warszawie. Odwiedź stronę artysty 


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchody rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miasta Lublin, w trakcie której wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc odczytała tekst odezwy Komitetu Honorowego Obchodów Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim. Po mszy świętej w Archikatedrze, którą odprawił metropolita lubelski Abp Stanisław Budzik uczestnicy obchodów przemaszerowali na Plac Litewski.


PAŃSTWOWE ODZNACZENIA DLA KRAŚNICZAN

       W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda Jolanta Szołno-Koguc spotkała się z przedstawicielami życia politycznego, kulturalnego oraz społeczno-gospodarczego województwa. Spotkanie było okazją do wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP medali i odznaczeń państwowych. Wojewoda wręczyła: 2 Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, 5 Krzyży Wolności i Solidarności, 15 Złotych Krzyży Zasługi, 10 Srebrnych Krzyży Zasługi oraz 8 Brązowych Krzyży Zasługi. Ponadto 2 osoby otrzymały Medal za Ofiarność i Odwagę. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę uhonorowanych zostało 8 osób, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 3 osoby, zaś Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 2 osoby. Wojewoda wręczyła także Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz 5 Złotych i 5 Srebrnych Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Trzech członków Zarządu Krasniciej Izby Gospodarczej otrzymało brązowe Krzyże Zsługi, Panowie: Ryszar Kowalski, Wiesław Michałowski, Adam Staniec.
Relacja z uroczystości odznaczeń.


NAGRODY „POZYTYWISTA ROKU” 2012 ROZDANE

            Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” przedstawiła Listę Wyróżnionych i Laureatów Nagrody „Pozytywista Roku” za 2012 rok. Kapituła Konkursu nagradzała w pięciu kategoriach:

-Firmy rodzinne,

-Wizja i przywództwo,

-Badania i rozwój,

-Ekologia i rozwój zrównoważony,

-Otoczenie biznesu

Czytaj więcej….  

Jedną z wyróżnionych osób został Pan Wiesław Michałowski Prezes Kraśickiej Izby Gospodarczej.

Gratulujemy!

Pozyt.


PATRONAT

Imformujemy, że Pan Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

objął patronatem honorowym konkurs „Dobre bo Krśnickie”

Min.=20Rol.=20Sk


PATRONAT

  Kraśnicka Izba Gospodarcza informuje, iż konkurs „Dobre bo Kraśnickie” został objęty honorowym patronatem

Misnistra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego.

piechoci=C5=84ski_1


          Spotkanie wiceministra Mariusza Haładyja z dr inż Janem Rakowskim

         prezesem Kongregacji Przemysłowo -Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej

Koleżanki i Koledzy

 25 lutego 2013 roku , w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie wiceministra Mariusza Haładyja z prezesem Kongregacji KP-H dr inż. Januszem Rakowskim. W rozmowie uczestniczyli także: Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych  Jacek Bartmiński oraz wiceprezes KP-H Wojciech Papis.

Prezes Kongregacji przedstawił stanowisko naszego środowiska MSP w kilku kluczowych i żywotnych kwestiach.

Postulowaliśmy:

Pilne uchwalenie ustawy o samorządzie gospodarczym, bowiem brak reprezentacji środowiska przedsiębiorców w opiniowaniu projektów prawnych, dotyczących całego sektora gospodarczego, powoduje powstawanie złego prawa i służy jedynie hipermarketom i dużym sieciom, powodując jednocześnie odcięcie finansowania organizacjom reprezentującym MSP.

Wprowadzenie zmian w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym poprzez wprowadzenie wymogu określania powierzchni całkowitej dla obiektów powyżej 2000 m2, a nie jak jest obecnie powierzchni sprzedaży.

Cytując za Prezesem Kongregacji: „I kolejna sprawa to ustawa o PIT. Cieszę się że OPZZ wystąpił ze skargą  do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zasadności wypłacania gotówki z funduszu świadczeń socjalnych  bez podatku, przy opodatkowaniu bonów i innych znaków legitymacyjnych. Na  lokalnych rynkach do 2008 roku, organizacje przedsiębiorców samorządu gospodarczego, spółdzielczości emitowała bony towarowe, które były akceptowane w lokalnych sklepach. Poprawiało to obroty małych firm w okresach przedświątecznych i pieniądz zasilał budżet terytorialny.  Było to poprawne i wspomagało lokalna przedsiębiorczość.  Po trzech latach działania  ustawy antykryzysowej możemy mówić o podaniu nam zamiast posiłku –trucizny. Straciliśmy obroty na rzecz sieci wielko-powierzchniowych i wielu z nas odeszło z rynku. Czy o to chodziło ustawodawcy.”

Zwróciliśmy uwagę Panu Ministrowi na niekonstytucyjność przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności na kwestię opłaty targowej.   (nierówne traktowanie naruszające art. 32 Ustawy zasadniczej). Należy pilnie znowelizować tę ustawę i wyeliminować   z niej pobór opłaty targowej.

Z kolei,  dla poprawienia kondycji małych przedsiębiorstw należy pilnie wprowadzić w ustawie  o nieuczciwej konkurencji, ściganie nieuczciwych praktyk z urzędu, co w znaczącym stopniu wyeliminuje patologiczną walkę o klienta.

Przedsiębiorcy, ale też miliony kredytobiorców oczekują na zmianę ustawy o bankowości. Okazuje się ,że już tylko w Polsce obowiązuje relikt z komunistycznej epoki – bankowy tytuł egzekucyjny BTE. Odpowiedzialność kredytobiorcy  wobec wierzyciela – banku, powinna być ograniczona jedynie  do konkretnego zastawu, co wyeliminuje chore praktyki egzekucyjne nawet wobec następnego pokolenia dłużnika.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami należy dokonać zmiany umożliwiającej  wykup lokali komunalnych na preferencyjnych warunkach, a co najmniej z prawem pierwokupu, dla przedsiębiorców prowadzących działalność w danym lokalu przez co najmniej 5 lat.. Proponujemy aby sprzedaż odbywała się na wniosek zainteresowanego, za cenę rynkową pomniejszoną o 20 %. Skoro miliony pracowników najemnych otrzymało w prezencie od państwa po 15% akcji prywatyzowanych  czy komercjalizowanych zakładów państwowych to nic nie stoi na przeszkodzie , aby to samo państwo wsparło przedsiębiorców chcących zainwestować we własność , w celu rozwoju firmy.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzależnione są od  liczby zatrudnionych osób, w tym samych niepełnosprawnych. W efekcie firmy , które nie chcą, albo nie mogą zatrudnić niepełnosprawnych zmuszone są opłacać dodatkową daninę z tego tytułu, po przekroczeniu 25 etatów.

Zmuszeni jesteśmy do finansowania całego systemu biurokratycznego rzekomego wsparcia niepełnosprawnych (urzędników i ich stanowisk pracy), zamiast prostego i skutecznego rozwiązania, które proponujemy: obniżenie o minimum 50% składek na ZUS (emerytalno-zdrowotno-rentowych) przy zatrudnianiu przez pracodawcę osoby niepełnosprawnej. Będzie się nam – pracodawcom opłacać zatrudnianie niepełnosprawnych, będzie się to opłacało niepełnosprawnym (bo będą pracować i godnie żyć) i wreszcie skorzysta i państwo bo suma wpływów (choćby z podatków , dochodowego płaconego przez zatrudnionego niepełnosprawnego przewyższy sumę udzielonej ulgi na ubezpieczenie.

 Wreszcie sprawy dotyczące poprawy rynku lokalnego z właściwym wykorzystaniem programów pomocowych UE. Realizowany w poprzednim roku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dał szansę około 300 targowiskom i bazarom na poprawę ich struktury. Należy uruchomić podobny program , skierowany na modernizację hal targowych. Modernizacja powinna iść w kierunku tworzenia miejsc handlowych, umożliwiających powszechny dostęp konsumentów do zdrowej żywności, najlepiej bezpośrednio od lokalnego producenta.

 Rozmówcy zgodzili się, że propozycje Kongregacji Przemysłowo-Handlowej wymagają omówienia i uzgodnień w samym MG jak i uzgodnień międzyresortowych, głównie w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.

Ustalono harmonogram dalszego współdziałania i kontaktów roboczych, w celu zrealizowania zaproponowanych zmian.

Z pozdrowieniami Redakcja


 KOLEŻANKI I KOLEDZY

          Dzisiejsza Europa, a co za tym idzie i Polska jest przesycona paternalizmem. Dlatego z dużą obawą piszę ofertę dla Was, związaną z przystąpieniem do Kraśnickiej Izby Gospodarczej. Ja nie wiem i nie domyślam się, co jest dla Was dobre. Każdy z nas ma swoje oczekiwania i dążenia. Ale jako przedsiębiorcy i handlowcy pewną grupę oczekiwań mamy wspólną. Wiem z doświadczenia że nakreślone cele w grupach społecznych, łatwiej są realizowane gdy wypowiadane są jednolitym głosem kilkudziesięciu czy kilkuset ustami. Dlatego jeszcze raz zapraszam Was do wspólnego wystąpienia w obronie naszych interesów.

        Parlament, Rząd z całym przekonaniem „wie” co dla nas jest dobre. Nie chce słuchać głosów płynących od dołu, że Polsce konieczna jest Ustawa o Samorządzie Gospodarczym, Ustawa o Handlu. Potrzeba było aż dwudziestu lat, by przy MG powstał Departament Handlu. Pewnie potrzeba jeszcze dziesięciu, by zauważyć pracę tego departamentu. Koledzy i Koleżanki, zmarnowaliśmy dość czasu. Najwyższy czas aby wykrzyczeć, że Handlowcy, Przedsiębiorcy ci mali i średni to również obywatele tego kraju! To ludzie którym należy się odpowiedni szacunek. Czas by państwo, Samorządy Terytorialne przestały traktować nas jak dojne krowy. Czas by dostrzegli w nas partnerów w tej naszej wspólnej Ojczyźnie.

Z poważaniem

Wiesław Michałowski


PODZIĘKOWANIE

Podziękowanie dla Pani Danuty Wieczorek, Sekretarza Kraśnickiej Izby Gospodarczej.

podziekowanie


 Regulamin konkursu
„DOBRE BO KRAŚNICKIE”

Regulamin Konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE” 

(Pobierz regulamin)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE” określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs

„DOBRE BO KRAŚNICKIE”, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Kraśnicka Izba Gospodarcza,

ul. Mostowa2,

23-200 Kraśnik,

zwana dalej Organizatorem.

3. Honorowymi Patronami Konkursu są:(obecnie Patronaty są w trakcie zatwierdzania)

    Minister Gospodarki,

    Minister Rolnictwa,

    Wojewoda Lubelski,

    Marszałek Województwa Lubelskiego,

    Prezes Kongregacji Przemysłowo – Handlowej,

    Starosta Kraśnicki,

    Burmistrz Miasta Kraśnik.

4. Partnerami Konkursu są:

    Starostwo Powiatowe w Kraśniku,

    Miasta i Gminy powiatu Kraśnickiego.

II. Opis Konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE”

1. Celem Konkursu jest wyróżnianie dobrych firm i producentów rolnych zarejestrowanych na terenie powiatu kraśnickiego oraz promowanie i wspieranie konkurencyjności rynkowej ich najwyższej jakości produktów i usług.

2.Uczestnikami Konkursu mogą być producenci (w tym producenci rolni), i usługodawcy
( w tym handel i usługi pokrewne)  zwani dalej zgłaszającymi, których produkty/usługi zostały zgłoszone i zatwierdzone do Konkursu przez Radę Konkursu powołaną  przez Organizatora  zwaną dalej RADĄ.

3. Szczegółowej oceny dopuszczenia do konkursu na podstawie odpowiedniej Karty  Producenta, Produktu lub Usługi dokonują Członkowie Komisji  Ocen (min 3 osoby powołani przez Radę Konkursu).

4. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

Firmy (podmioty gospodarcze w tym producenci towarów i usług, firmy handlowe sklepy, hurtownie zakłady gastronomiczne itp.,  gospodarstwa rolne i producenci  rolni ).

Produkty  jako wytwory działalności gospodarczej kierowane do obrotu rynkowego.

Usługi, jako wytwory  pożytecznej działalności zarobkowej nie związane z pracą produkcyjną, np. serwis, porady, doradztwo, rzemieślnicze,  usługi dla klientów itp.,

oraz w  kategorii dla Sfery Usług Publicznych, a także Kategorii Specjalnej dla firm spoza powiatu, jednak o szczególnym znaczeniu dla rozwoju powiatu Kraśnickiego.

5. Nagrodą Główną  dla wyłonionych  w konkursie laureatów jest  przyznanie Godła „DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013” – rozpatrywane  i przyznawane w każdej kategorii konkursowej – producentowi, produktowi, lub usłudze,  który/a spełni wg oceny Kapituły Godła kryteria najwyższych standardów jakościowych.

6. Pierwszy etap konkursu, (zgłoszenia i weryfikacja) – do 15 kwietnia 2013 r.

7. II etap (opisy , badania, oceny, nominacje) konkursu będzie trwał  do 31 maja 2013 r.

8. Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2013 r. w czasie uroczystej Gali Finałowej w Kraśniku.

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. W konkursie mogą brać udział podmioty gospodarcze, producenci rolni, usługodawcy (zwani w dalszej części regulaminu firmami) spełniający warunki zawarte w pkt. II.2 (zwani dalej Zgłaszającymi), których: zgłaszane produkty i usługi są dostępne na polskim rynku od  minimum 2 lat tj. od stycznia 2011 r.

2. Do startu w konkursie upoważnia złożenie przez zgłaszającego organizatorowi Konkursu zgłoszenia  na stosownym formularzu  z zaznaczeniem wyboru jednej kategorii: FIRMA, PRODUKT, USŁUGA, w którejzgłaszający ma zamiar wystartować.

Zgłaszający może zgłosić więcej niż jeden produkt czy usługę.

W Konkursie mogą wystartować wyłącznie zgłoszenia (firmy,  produktu czy usługi) zatwierdzone przez  Komisję Ocen,  podpisami na stosownej KARCIE OCEN.

3. Formularze zgłoszenia dostępne są u Organizatora Konkursu lub do pobrania na stronie: www.kigkrasnik.org.pl

4. Zgłoszeniu mogą podlegać tylko firmy z zarejestrowaną działalnością i  te produkty i usługi, w których wykorzystane są utwory (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), do których Zgłaszający do Konkursu posiada majątkowe prawa autorskie lub takowe nie są wymagane.

5. Wypełnienie Formularza  zgłoszenia  podpisanie i przesłanie go do organizatora Konkursu jest tożsame z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na wszystkich jego etapach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i nie wymaga żadnych dodatkowych potwierdzeń ze strony Zgłaszającego swój produkt, usługę lub firmę.

6. Udział w Konkursie biorą  firmy, produkty i usługi zakwalifikowane do poszczególnych kategorii konkursowych określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Decyzję o zakwalifikowaniu produktu/usługi do określonej kategorii konkursowej podejmuje Zgłaszający. Wybór może zostać skorygowany przez  Organizatora w przypadku błędnego zaszeregowania zgłoszonego produktu lub usługi, o czym Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany.

8. W Konkursie może brać udział dowolna i liczba firm, produktów i usług zgłoszonych do wszystkich kategorii konkursowych, pod warunkiem, że zgłoszone produkty i usługi zostały wcześniej zaakceptowane przez Komisję Ocen.

9. Spośród firm, produktów i usług biorących udział w Konkursie Rada Konkursu wyłoni firmy, produkty, usługi, które wezmą udział w kolejnym etapie  Konkursu.

10. Warunkiem zakwalifikowania produktu do II Etapu Konkursu (badania i oceny)  jest pozytywna ocena Rady Konkursu dokonana na podstawie punktacji zapisanej w Karcie Oceny dla każdej kategorii konkursowej. Karta Oceny stanowi nieodłączną część dokumentacji Konkursu. Sposób oceny produktu oraz obrady Komisji  Ocen, Rady Konkursu i Kapituły Godła  są niejawne na wszystkich etapach Konkursu. W przypadku uchybień regulaminowych Rada Konkursu może nie zakwalifikować zgłoszenia do kolejnego etapu.

11. Warunkiem uczestnictwa w Finale Konkursu jest zakwalifikowanie przez Radę Konkursu Zgłaszającego do Finału, dostarczenie Organizatorowi materiałów do prezentacji Zgłoszenia i dokonanie drugiej transzy wpłaty wg zasad zawartych w punkcie VIII regulaminu.

IV. Przebieg Konkursu

1. Konkurs:

Pierwszy etap – weryfikacja:

a. Zgłaszający zgłasza firmę/ produkt/usługę do Konkursu na Formularzu, zaznaczając dla każdego Zgłoszenia jedną wybraną kategorię.

Zgłaszający wypełniony formularz  w formie pisemnej lub on- line, podpisany przez osobę do tego upoważnioną przesyła lub dostarcza wraz z opisem, prezentacją, materiałem zdjęciowym  itp. pod adres Kraśnicka Izba Gospodarcza, ul. Mostowa 2, 23 – 200 Kraśnik lub kigkrasnik@wp.pl z dopiskiem konkurs DOBRE BO KRAŚNICKIE.

Sposób prezentacji zgłoszenia dla komisji ocen jest do wyboru i na koszt zgłaszającego.

Komisja ocen może przy skalowaniu oceny brać pod uwagę sposób prezentacji.

Organizator Konkursu przewiduje  umieszczenie na stronie www konkursu listy zgłoszeń z możliwością opinii i oddawania głosów przez klientów zgłaszających, które mogą być brane pod uwagę przy wystawianiu ocen.

b. Materiał zdjęciowy powinien spełniać następujące warunki: nagrany na nośniku CD (produkt w formie zdjęć w formacie min.10 x 15 cm, rozdzielczość 300 dpi; tiff, psd, eps, jpg; przestrzeń barwna: CMYK.) Każde ze zdjęć musi w podpisie zawierać nazwę produktu lub usługi zgłoszonej na formularzu.

c. Nadesłane zdjęcia będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Konkursu i wystawy pokonkursowej, a także w materiałach promocyjnych Gali Godła Promocyjnego, udostępniane mediom oraz w materiałach  promujących i ilustrujących GOSPODARNOŚĆ ZIEMI KRAŚNICKIEJ na co zgłaszający wyraża zgodę. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć przez Organizatora będzie nieodpłatne.

Przykładowe dane polecane do opisu zgłoszenia:

zgłaszający ,nazwa produktu/ usługi, – charakterystykę klienta i jaką potrzebę klienta produkt/usługa zaspokaja, – jakie cele firma założyła przystępując do prac nad nowym produktem/ usługą i czy wszystkie udało się zrealizować; – typ i stopień innowacyjności produktu/usługi (procesowa, organizacyjna, marketingowa, czy na poziomie firmy, branży, kraju, świata); – w jaki sposób firma określiła sposobność rynkową – czy inicjatywa wyszła z firmy, czy od analizy potrzeb klienta, – czy podczas projektowania produktu/usługi współpracowano z profesjonalnym projektantem, jeżeli tak, to na jakim etapie; – sposób zagwarantowania bezpieczeństwa klienta, – rozwiązania podnoszące walor wizualny;

rozwiązania zwiększające funkcjonalność, użytkowość ,-rozwiązania optymalizujące koszt z punktu widzenia klienta i firmy; – wartość dodana usługi; – jak produkt/usługa zapewnia pozytywne doświadczenie klienta na każdym etapie  funkcjonowania;

d. Po przesłaniu Formularza na adres Organizatora, Zgłaszający wnosi  pierwsza transzę opłaty Konkursowej, której wysokość określona została w rozdziale VIII pkt.1. „Zasady finansowania uczestnictwa w Konkursie” niniejszego Regulaminu. Wpłatę należy dokonać na konto: 33 8717 0009 2001 0000 9465 0001 tytułem: Opłata Konkursowa DOBRE BO KRAŚNICKIE.

Drugi etap:

a. Producenci, Produkty, Usługi zgłoszone do Konkursu zostaną w II etapie ocenione przez odpowiednie Komisje Ocen według kryteriów określonych w Karcie.

b. Oceny Produktu (cechy wizualne, użytkowe, parametry ekonomiczne i wartości dodatkowe) dla każdej kategorii konkursowej. Firmy, Produkty, Usługi, które uzyskały największą liczbę punktów na Karcie Oceny Produktu zostaną zakwalifikowane do Finału Konkursu.

c. Zgłaszający zostanie pisemnie poinformowany o nominacji  i zakwalifikowaniu do Finału Konkursu.

Trzeci etap:

Zgłaszający, którego zgłoszenia zostały zakwalifikowane do finału , zobowiązany jest: Dokonać II transzy opłaty konkursowej jak w rozdziale  VIII pkt. 1a. Dostarczyć produkt i prezentacje lub opis produktu do siedziby Organizatora w terminie od 1 maja 2013r. Do 31 maja zgłaszający może dostarczyć, zastosować nową prezentację, jednak bezwzględnie tylko do zgłoszenia  produktu czy usługi, które brało udział  we wstępnej ocenie konkursowej. Poza konkursem, na użytek gali finałowej laureat może wybrać inną  formę prezentacji uzgodnioną z Organizatorem Konkursu.

V. Nagrody w Konkursie „DOBRE BO KRAŚNICKIE”

Nagroda GODŁO DOBRE BO KRAŚNICKIE:

 • Tytuł laureata Godła Promocyjnego DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013.
 • Statuetkę Godła Promocyjnego DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013.
 • Certyfikat  z  prawem do posługiwania się GODŁEM DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013, według księgi znaku dostarczonej przez Organizatora.
 • Publikację w  Katalogu Konkursu DOBRE BO KRAŚNICKIE  2013.
 • 5 egzemplarzy Katalogu Konkursu.
 • Uczestnicy, Finaliści i Laureaci Konkursu wraz z prawem posługiwania się logotypem Konkursu otrzymują płytę CD z plikiem zawierającym logotyp.

VI. Jury Konkursu

1. Organizator powołuje Radę Konkursu, w skład której wchodzą obligatoryjnie przedstawiciele Partnerów Konkursu.

2. Organizator powołuje Przewodniczącego GODŁA KONKURSU  z głosem rozstrzygającym w sprawie przyznania nagród.

3. Ostateczny skład Kapituły Godła  zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na miesiąc przed rozstrzygnięciem Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.kigkrasnik.org.pl

VII. Terminarz Konkursu

Do 15.04.2013 r. przyjmowanie zgłoszeń.

Do 31.05.2013 r. ogłoszenie list firm i produktów zakwalifikowanych do finału.

Do czerwca 2013 r. ogłoszenie wyników konkursu.

VIII. Zasady finansowania uczestnictwa w Konkursie

1. Opłata Konkursowa (I transza) dla jednego zgłaszającego za jedno zgłoszenie w jednej
kategorii  wynosi  200zł.

Opłata dla tego samego zgłaszającego za każde następne zgłoszenie wynosi 50 zł.

1a. II transza opłaty Konkursowej obowiązuje  tylko finalistów konkursu i wynosi:

Dla jednego laureata za jedno zgłoszenie w finale 800 zł.

Każde następne zgłoszenie w finale tego samego laureata 200 zł.

Opłata Konkursowa nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się producenta/dystrybutora/ usługodawcy z Konkursu, na każdym jego etapie.

2. Opłata Konkursowa obejmuje wszystkie koszty i korzyści wynikające z uczestnictwa zawarte w Regulaminie Konkursu:

 • Otrzymanie dyplomów, certyfikatów, statuetek godła, elektronicznej księgi logotypu godła DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013 z prawem do używania dla własnych celów marketingowych i promocyjnych;
 • Nieodpłatne prezentacje zgłoszeń i laureatów w kampanii medialnej w czasie trwania konkursu i jego finału wg potrzeb promocyjnych konkursu założonych przez Organizatora Konkursu bez prawa indywidualnych roszczeń do założeń Organizatora;
 • prezentacje na wystawach pokonkursowych Finalistów i Laureatów Konkursu;
 • prezentację Finalistów i Laureatów Konkursu na łamach katalogu konkursowego;
 • promocję Uczestników Konkursu na stronie www konkurs;
 • promocję Finalistów i Laureatów Konkursu w mediach, przygotowaną i zrealizowaną przez Organizatora Konkursu;
 • promocję Finalistów i Laureatów Konkursu w materiałach promocyjnych przygotowanych i zrealizowanych przez Organizatora Konkursu;
 • Udział w uroczystej gali finałowej z udziałem Patronów Honorowych, Partnerów Konkursu, Sponsorów, wszystkich laureatów. W projekcie bal Galowy i program artystyczny

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w każdej z kategorii konkursowych.

2. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku nie przyznania nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody w każdej kategorii.

4. Nie dokonanie I transzy Opłaty Konkursowej w terminie wskazanym w regulaminie spowoduje nie dopuszczenie produktu/ usługi do wzięcia udziału w Konkursie.

5.  Nie dokonanie II transzy Opłaty Konkursowej w terminie wskazanym w regulaminie spowoduje nie dopuszczenie produktu/ usługi do finału – III etapu Konkursu.

6. Wycofanie się zgłaszającego z Konkursu w trakcie jego trwania, w przypadku zakwalifikowania się produktu/usługi do Finału Konkursu, spowoduje wycofanie produktu/usługi z wystawy, katalogu i innych materiałów promujących produkty/usługi nominowane do nagrody. Wycofanie się nie powoduje zwrotu Opłaty Konkursowej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu produktu, który znalazł się w Finale Konkursu, jeżeli dostarczony produkt odbiega jakością, typem i kolorystyką od produktu zgłoszonego do Konkursu.

Niedopuszczenie produktu do Finału  Konkursu z przyczyn opisanych powyżej, nie powoduje zwrotu Opłaty Konkursowej.

8. Organizator nie odsyła dostarczonych na wystawę konkursową produktów i usług. Odbiór następuje na koszt uczestnika, w terminie uzgodnionym telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem Organizatora.

9. Organizator ma prawo do publikacji zgłoszonych do Konkursu produktów/usług Finalistów i Laureatów w materiałach promocyjnych Konkursu oraz materiałach promocyjnych Organizatora i w mediach w czasie  całej akcji oprawy medialnej.

10. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowejwww.kigkrasnik.org.pl

 Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej

Wiesław Michałowski

 


PATRONAT

Kraśnicka Izba Gospodarcza ma przyjemność poinformować, iż Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, objął honorowym patronatem konkurs „Dobre bo Kraśnickie”.

patronat


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

do=20konkursu=20obraz


RADA KONKURSU „DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013”

Dnia 28 stycznia 2013r  podczas spotkania organizacyjnego, spośród przedstawicieli gmin i zaproszonych gości powołana została Rada Konkursu Dobre bo Kraśnickie.

W skład Rady wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady: Michałowski Wiesław – Kraśnicka Izba Gospodarcza
 2. Wiceprzewodniczący Rady: Kowalski Ryszard – Kraśnicka Izba Gospodarcza
 3. Członek Rady: Józef Gąsiorowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej
 4. Członek Rady: Andrzej Wojtan – Gmina Kraśnik
 5. Członek Rady: January Pawlos – Miasto Kraśnik
 6. Członek Rady: Andrzej Kandzierski – Starostwo Powiatowe
 7. Członek Rady: Dariusz Maciąg – Gmina Trzydnik Duży
 8. Członek Rady: Jan Woźniak – Gmina Urzędów
 9. Członek Rady :Jolanta Daniel– Gmina Gościeradów
 10. Członek Rady: Andrzej Łysakowski –  Gmina Wilkołaz
 11. Członek Rady: Marcin Gąsiorowski– Gmina Dzierzkowice
 12. Członek Rady: Tomasz Mularczyk –Gmina Szastarka
 13. Członek Rady: Sławomir Kloc– Gmina Zakrzówek
 14. Członek Rady : Wakat – Gmina Annopol

„DOBRE BO KRAŚNICKIE”

Dnia 28 stycznia 2013r, o godzinie 11:30 w siedzibie KIG

odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne Rady Konkursu „Dobre bo Kraśnickie”.


OTWARCIE KONKURSU

Kraśnicka Izba Gospodarcza informje, że  dnia 17.12.2013 nastąpiło oficjalne otwarcie konkursu

„DOBRE BO KAŚNICKIE”

 Relacja ze spotkania otwierającego konkurs: http://www.ktv.com.pl/glowna/?f=1775#skip_content


DOBRE  BO KRAŚNICKIE

Z przyjemnścią informujemy, iż nasze działania zwiazane z organizacją konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE” zyskały akceptację Pana Tadeusza Wojtaka – Starosty Kraśnickiego.

pismo=20os=20starosty


 10 lat KPH OIG

 W dniu 12 października 2010 roku w Warszawie w godz 10.00 -15.00, w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66,  odbył się Kongres Gospodarki Polskiej poświęcony Jubileuszowi 10-lecia Kongregacji Przemysłowo- Handlowej  – „Handel 2012- czy  mogło być inaczej?”

Podczas Kongresu zostały wręczone   odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla artystów malarzy, propagatorów kultury i sztuki, oraz nagrody Syzyfa Roku. Listę odznaczonych można znaleźć na stronie www.kph.pl

W trakcie Kongresu  dr inż. Jan Rakowski przedstawił transformację polskiego handlu z uwzględnieniem  problematyki : handel 2012- czy mogło być inaczej, zaś prof. dr hab. Andrzej Blikle przedstawił zawiłości działania firm rodzinnych w Polsce.

W Kongresie wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących stowarzyszenia i izby gospodarcze sektora handlu, usług i rzemiosła. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów polskich, między innymi w obradach kongresu uczestniczyli posłowie: Andrzej Duda, Adam Abramowicz, Marek Matuszewski, Grzegorz Tobiszowski, Grażyna Henclewska- wiceminister Gospodarki, z-ca Głównego Inspektora ds. Danych Osobowych- Andrzej Lewiński, oraz wielu Dyrektorów Urzędów Centralnych, starostów i burmistrzów, prezydentów miast.

Relacja z Kongresu  http://www.ktv.com.pl/glowna/?f=1665#skip_content

kongreskph