Rys historyczny

                    Kraśnicka Izba Gospodarcza powstała w 1997 roku  zrzeszając ponad 150 podmiotów gospodarczych z branży kupieckiej, produkcyjnej i usługowej. KIG jest jedną z największych co do wielkości tego typu organizacją w Województwie Lubelskim. Od początku swojej działalności Izba stawia sobie za zadnie przede wszystkim: udzielanie pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom, a także  tworzy warunki sprzyjające ich rozwojowi. Reprezentuje interesy gospodarcze, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych. W swoich działaniach KIG Kieruje się  zasadami etyki i przestrzega norm powszechnie obowiązujących w gospodarce rynkowej.