PAŹDZIERNIK 2012 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 1/10/2012

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 29.10.2012r.

W sprawie powołania wspierającego członka zarządu.

 Działając zgodnie ze statutem Kraśnickiej Izby Gospodarczej Zarząd uchwala co następuje:

 Zarząd postanawia przyjąć Pana Tadeusza Stawryłło na stanowisko wspierającego członka zarządu. Do najważniejszych zadań nowego członka zarządu będzie należało między innymi godne reprezentowanie Kraśnickiej Izby Gospodarczej i jej interesów. Tworzenie pozytywnego wizerunku i utrzymywanie kontaktów na zewnątrz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:
za: 6
przeciw: 0
wstrzymanych: 0

Członkowie zarządu uprawnieni do udziału w głosowaniu:
Michałowski Wiesław
Staniec Adam
Kowalski Ryszard
Wieczorek Danuta
Sapuła Mirosław
Przygoda Andrzej

 


 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2/10/2012

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 29.10.2012r.

sprawie powołania Biura Promocji.

 Działając zgodnie ze statutem Kraśnickiej Izby Gospodarczej Zarząd uchwala co następuje:

 Zarząd KIG powołuje Biuro Promocji Kraśnickiego Produktu Lokalnego. Zgodnie z celem powołania , BPKPL zajmie się ogólnie pojętą promocją kraśnickich produktów, usług i przedsiębiorców oraz organizacją konkursu „DOBRE BO KRASNICKIE”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:
za: 6
przeciw: 0
wstrzymanych: 0

 

Członkowie zarządu uprawnieni do udziału w głosowaniu:

Michałowski Wiesław
Staniec Adam
Kowalski Ryszard
Wieczorek Danuta
Sapuła Mirosław
Przygoda Andrzej

 


 

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 3/10/2012

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 29.10.2012r.

W sprawie przystąpienia do realizacji konkursu „DOBRE BO KRASNICKIE”

 Działając zgodnie ze statutem Kraśnickiej Izby Gospodarczej Zarząd uchwala co następuje:

 Zarząd KIG wraz z powołaniem Biura Promocji postanawia przystąpić do realizacji konkursu „DOBRE BO KRASNICKIE”. Zgodnie z tym zapoczątkuje to działania organizacyjne, wyznaczenie zadań dla Biura Promocji, rozesłanie ofert i udostepnienie formularzy zgłoszeniowych oraz ustalenie ostatecznego terminarzu konkursu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:
za: 6
przeciw: 0
wstrzymanych: 0

Członkowie zarządu uprawnieni do udziału w głosowaniu:
Michałowski Wiesław
Staniec Adam
Kowalski Ryszard
Wieczorek Danuta
Sapuła Mirosław
Przygoda Andrzej