OGŁOSZENIE

Kraśnicka Izba Gospodarcza uprzejmie informuje o spotkaniu z Zarządem i Radą Miasta Kraśnika.

Głównym tematem spotkania będą informacje w temacie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnika. Kraśnicka Izba Gospodarcza jest zaniepokojona doniesieniami o zmianie przeznaczenia niektórych działek z umożliwieniem powstawania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2. Uważamy, że taka sytuacja doprowadziłaby do dalszego zubożenia społeczeństwa, a co za tym idzie wyludnienia naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Z poważaniem            

Kraśnicka Izba Gospodarcza

Gala Konkursu „DOBRE, BO KRAŚNICKIE” już za nami!

W piątek 13 października w Hotelu „Kmicic” odbyła się Gala Konkursu „DOBRE, BO KRAŚNICKIE”, którą zorganizowaliśmy przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kraśniku. To już piąta edycja tego wydarzenia. W tym roku wpłynęła do nas rekordowa liczba ankiet, gdyż do konkursu zgłoszonych zostało ponad 30 podmiotów. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: firma roku, produkt roku, usługa roku, samorządowiec roku, rolnik indywidualny oraz organizacje pozarządowe. Laureaci konkursu zostali wyróżnieni statuetkami oraz medalami, które to były wręczane przez Prezesa Izby Gospodarczej w Kraśniku Wiesława Michałowskiego, a także Starostę Powiatu Kraśnickiego Andrzeja Maja. Pierwszy raz w historii konkursu kapituła postanowiła nadać honorowy tytuł Ambasadora Ziemi Kraśnickiej, który został nadany Richardowi Kuśmierczykowi. Tytuł ten został odebrany przez grupę Spice Gears pod kierownictwem Pana Dariusza Głuchowskiego, której to Pan Kuśmierczyk jest pomysłodawcą i inicjatorem. Podczas uroczystości zostały także wręczone Medale Starosty, którymi zostali uhonorowani:

-Tadeusz Stawryłło, członek wpomagający, wieloletni sympatyk Kraśnickiej Izby Gospodarczej oraz ojciec chrzestny konkursu „Dobre, bo Kraśnickie”

– Dr inż. Jan Rakowski Prezes Kongregacji Przemysłowo Handlowej

– Dariusz Jacak i Adam Majewski za swoje gospodarstwa rolne

Na koniec galę uświetnił występ Grzegorza Trzcińskiego.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, serdecznie dziękujemy przybyłym gościom oraz zapraszamy na kolejną edycję już za rok. 

Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajduje się w zakładce galeria.

Gala Konkursu „Dobre, bo Kraśnickie”

Wzorem lat ubiegłych Kraśnicka Izba Gospodarcza przy współpracy Starosty Kraśnickiego organizują piątą edycję Gali Konkursu „Dobre, bo Kraśnickie”.

Uroczysta Gala odbędzie się 13 października w Hotelu KMICIC o godzinie 18.00.

Konkurs „Dobre, bo Kraśnickie” to funkcjonujące nieprzerwanie od 2013 roku przedsięwzięcie o charakterze regionalnym, mające na celu wyróżnienie najlepszych firm, produktów, usług, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz rolników z powiatu kraśnickiego. Poprzez tę inicjatywę promowana i wspierana jest przedsiębiorczość na terenie powiatu.

Partnerami konkursu są miasta i gminy powiatu kraśnickiego. Do konkursu zgłosiło się ponad 30 firm i instytucji, które zostaną uhonorowane statuetkami, medalami oraz pamiątkowymi certyfikatami Konkursu „Dobre, bo Kraśnickie”.

Informacja-zaproszenie-Dobre, bo Krasnickie

OGŁOSZENIE

Kraśnicka Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw sugestiom uczestników Biesiady Pracodawcy – Pracownikom zawiadamia, że Biesiada odbędzie się w czasie  karnawału. Za ewentualne niedogodności związane z przeniesieniem terminu serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej

Wiesław Michałowski

SPOTKANIE W KANCELARII PREZYDENTA RP

Przedstawiciele Kongregacji Przemysłowo – Handlowej w Kancelarii Prezydenta

W dniu 13 lipca 2017r w Warszawie, odbyło się spotkanie Prezesa KPH OIG dr Jana Rakowskiego z Ministrem Pawłem Muchą, z Kancelarii Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli również v-ce prezes KPH Wiesław Michałowski oraz doradca Prezydenta RP Zdzisław Sokal.

Dr Jan Rakowski zapoznał   Ministra Pawła Muchę z problemami   środowiska małych i średnich   przedsiębiorstw handlowych. Zwrócił uwagę na zbyt małe zainteresowanie się obecnego Rządu w poprawę konkurencyjności tego sektora na rynku. W imieniu KPH przedstawił konieczne zmiany legislacyjne, poprawiające pozycje małych i średnich przedsiębiorstw handlowych. Minister Paweł Mucha zaproponował wspólne rozwiązywanie tych problemów. Wyjaśnił również dlaczego brakuje ostatecznej decyzji co do projektu ustawy o podatku PIT, w zakresie zwolnienia z opodatkowania bonów towarowych , wydawanych w ramach pomocy dla potrzebujących pracowników, z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych , przesłanego  przez KPH do Prezydenta RP we wrześniu 2016r. Minister Mucha poinformował o wątpliwościach Ministerstwa Finansów. Projekt ten przyczyniłby się do zmonopolizowania rynku przez jednego gracza rynkowego, wskazując na firmę Sodexo. Prezes KPH dr Jan Rakowski wyjaśnił istotę projektu i poprosił Ministra Muchę o zorganizowanie spotkania w tej sprawie zainteresowanych stron, bowiem wokół tego projektu nagromadziło się wiele niejasności i celowego wprowadzania w błąd osób podejmujących ostateczną decyzję. Zdaniem dr Jana Rakowskiego zwolnienie z opodatkowania bonów towarowych pozwoli dotychczasowym lokalnym emitentom odzyskać część rynku. Lokalni emitenci to Spółdzielnie Społem , izby i stowarzyszenia kupieckie. Przedstawił zalety tego rozwiązania dla środowiska lokalnego. Omówiono również inne propozycje zmian legislacyjnych , nad projektami którymi pracuje KPH, między innymi   zmiany ustawy o nieuczciwej konkurencji- w zakresie ścigania nieuczciwych praktyk z urzędu, nagminnych promocji, czy też ograniczenia dominującej pozycji w handlu tak na obszarze lokalnym jak i centralnym.

wiesiek

 

                                                                                                                                                                                          Kraśnik, 10-07-2017r.

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2/07/2017

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 10-07-2017

w sprawie rozpoczęcia V edycji konkursu „Dobre , bo Kraśnickie”.

Działając zgodnie ze statutem Kraśnickiej Izby Gospodarczej Zarząd uchwala co następuje :

§ 1

Zarząd KIG postanawia , że z dniem 15-07-2017r. następuje rozpoczęcie V edycji konkursu ” Dobre , bo Kraśnickie ” .

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , stosunkiem głosów :

za : 6

przeciw : 0

wstrzymanych : 0

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE 15-LECIA KONGREGACJI PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ OIG- XIV Kongres Gospodarki Polskiej

W dniu 21 czerwca 2017r. w Warszawie, w sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 odbyło się Jubileuszowe Spotkanie 15-lecia Kongregacji Przemysłowo- Handlowej OIG- XIV Kongres Gospodarki Polskiej . W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób z całego kraju, reprezentujących  przedsiębiorców i miłośników kultury i sztuki polskiej. Wśród przybyłych gości w Kongresie uczestniczyli  posłowie  Grzegorz Matusiak, Adam Abramowicz, senator Adam Gawęda, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego   oraz reprezentanci prezydentów miasta Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Siedlec, Olsztyna i wielu innych. Podczas Kongresu Prezes Kongregacji przedstawił  dorobek 15-lecia działalności Izby oraz plany działalności  Izby na najbliższe lata. Odbyła się również debata na temat handlu, w której uczestniczyli Bożena Kolba  z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości , Wiesław Michałowski z Kraśnickiej Izby Gospodarczej, Tadeusz Sławik z Grupy Zakupowej „Kupiec” oraz Szymon Fabisiak ze Społem. Debatę  prowadził  redaktor Jerzy Krajewski. Wszyscy zgodnie ocenili, iż w Polsce jest pilna potrzeba uchwalenia ustawy o handlu, o samorządzie gospodarczym, czy też zmianie ustawy o nieuczciwej konkurencji i określeniem wielkości pozycji monopolisty w handlu. Wiele uwag wpłynęło pod adresem Rządu, braku odpowiedzi na pisma z organizacji pozarządowych. Całość imprezy ubarwiała przepiękna wystawa poplenerowa współpracujących z Kongregacją polskich malarzy, Kapela Wojciechowskiego z Opoczna oraz najmłodsza wokalistka (15-letnia) Małgosia Pietrasz.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył współpracujących z Kongregacją Przemysłowo-Handlową przedstawicieli świata sztuki malarzy i animatorów, honorową odznaką „zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wśród odznaczonych znaleźli się :
Maria Sadowska, Bożena Leszczyńska, Arnold Ananicz Ananiczius, Krzysztof Jan Stawnicki i Wojciech Kałkusiński. Podczas Jubileuszowego Kongresu zostały przyznane nagrody Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Syzyfy Roku.
Nagrodę statuetkę Syzyf Roku 2017 w kategorii Polityk Roku  Wielka Kapituła przyznała  Pani Premier Beacie Szydło, statuetkę Syzyf Roku 2017 w kategorii Prezydent Miasta  otrzymał Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, statuetkę Syzyf Roku 2017 w kategorii Polska Sieć Handlowa otrzymała Polska Grupa Zakupowa „KUPIEC”- nagrodę odebrał przewodniczący Rady Nadzorczej -Tadeusz Sławik, zaś statuetkę Syzyf Roku 2017 w kategorii organizacja samorządu gospodarczego otrzymało Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Żywnościowego- nagrodę odebrał Prezes Bronisław Wesołowski.
Oprócz statuetek Syzyfa Roku Wielka Kapituła Syzyfa Roku odznaczyła medalami zasłużony dla Kongregacji Przemysłowo Handlowej”Józefa Puzika- właściciela sieci handlowej na ziemi sądeckiej, oraz Ghassiba Kronfly  przedsiębiorcę z Gdańska.
W drugiej części Kongresu zostały przyznane przez Europejski Instytut Biznesu nagrody Gepardy Biznesu 2016. Otrzymali między innymi: Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze „EKOBUDOWA” sp. z o. o. z Bełchatowa, Cukiernio-Kawiarnia s.c. Wincenty Wolak z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów sp. z o. o. , Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie, Mellon Poland sp. z o. o. w Warszawie, TVB sp. z o.o. w Warszawie, WZ EUROCOPERT sp. z o. o. w Szczecinku, Infonet Projekt S.A. w Bielsku- Białej, oraz firma FACHMAN- Grażyna i Marek Kruszona Sp. J. w Poznaniu.
Nagrody Miasto Przyjazne Firmom 2016 otrzymali; Powiat Kraśnicki, miasto Olesno i miasto Błonie. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

jubilusz12

OGŁOSZENIE

Kraśnicka Izba Gospodarcza informuje, że na stronie KIG odbywa się reklama firm. Członkowie Kraśnickiej Izby Gospodarczej mają reklamę bez opłat. Dla firmy niebędącej członkiem KIG, opłata wynosi 300 złotych brutto. Kontakt w kwestii, w sprawie reklamy ( tel. 605 401 345; e-mail: kigkrasnik@wp.pl ).

Za Zarząd KIG

Prezes Wiesław Michałowski

Czy Polsce potrzebna jest Ustawa o Samorządzie Gospodarczym?

Za historyczną datę powstania izb gospodarczych, należy przyjąć 1879 r. Rewolucja francuska stworzyła możliwość uzyskania w drodze ustawy władztwo administracyjne. Izby stały się podmiotem zdecentralizowanej administracji publicznej, partnerem równoprawnym i niezawisłym od administracji rządowej.
Napoleońskie izby handlu były po raz pierwszy w dziejach instytucji działania zbiorowego kupców i innych grup interesu korporacjami publiczno-prawnymi. Miały z mocy dekretu konsularnego członkostwo obligatoryjne i charakter powszechny. Obejmowały ogół społeczności przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze ich jurysdykcji w dziedzinie: przemysłu, handlu, bankowości, transportu morskiego i lądowego oraz rzemiosła. Miały jednak wielką wadę. Były zależne od administracji rządowej. Jednak po pół wieku, uzyskały niezależność od administracji rządowej.
Samorząd gospodarczy sprawił, że społeczność przedsiębiorców jako zbiorowość indywidualnych, rozproszonych jednostek prywatnych, stała się zorganizowaną zbiorowością publicznoprawną, czyli wspólnotą samorządową, wyposażoną we władztwo administracyjne, wspólnotą powołaną w drodze ustawy do wykonywania zadań publicznych w sferze gospodarczej, przejętych od administracji rządowej na podobieństwo wspólnot lokalnych samorządu terytorialnego. Dzięki samorządowi gospodarczemu społeczność przedsiębiorców stała się – w obszarze zadań delegowanych na izby podmiotem administracji państwowej. Zyskała w relacjach z administracją rządową status równoprawnego partnera, nie petenta. Jest to istota samorządu gospodarczego jako podmiotu zdecentralizowanej administracji państwowej.
W drugiej połowie XIX wieku, wykształtowały się dwa modele izb gospodarczych. Tak zwany model francuski, z racji ich działania w systemie prawa publicznego. Oraz model anglosaski, izby gospodarcze stowarzyszeniowe, czyli korporacje prywatnoprawne o członkostwie dobrowolnym bez władztwa administracyjnego.
Dzisiaj izby modelu francuskiego występują w następujących państwach Unii Europejskiej: Austrii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Słowenii i Włoszech. W Polsce były w okresie międzywojennym.
Izby modelu anglosaskiego działają: w Bułgarii, Czechach, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii oraz w krajach nadbałtyckich i Skandynawii. Stowarzyszenia prywatnoprawne, reprezentujące nieliczne grupy interesu, które często więcej dzieli niż łączy. Instytucje te nawet wtedy, gdy noszą miano samorządu gospodarczego, jak Krajowa Izba Gospodarcza, samorządem nie są. Brak „obligatoryjnej przynależności i wykonywania zadań publicznych nie pozwala określać te organizacje jako samorząd.
Izby gospodarcze muszą posiadać ustrój korporacji prawa publicznego. Muszą mieć obligatoryjne członkostwo i władztwo administracyjne. Wtedy będą instytucjami samorządu gospodarczego w znaczeniu teorii prawa administracyjnego, czyli podmiotami zdecentralizowanej administracji państwowej, w relacjach z administracją rządową i samorządem terytorialnym, znajdą się w pozycji równoprawnego partnera.
Izby w Polsce zrzeszają 2–3 % ogółu społeczności przedsiębiorców. W praktyce, to elitarne kluby, zabiegające o interes nielicznych i największych przedsiębiorców. Polsce blisko 3 mln przedsiębiorców pozostaje bez reprezentacji swoich interesów gospodarczych i zawodowych, zarówno wobec władz centralnych państwa , jak i władz regionalnych oraz lokalnych. Pozostają one w relacjach z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w roli petenta, nie partnera. Są bez wpływu na tworzenie ustawodawstwa gospodarczego i politykę gospodarczą państwa. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa i w Polsce wytwarzają około 65 % PKB i zatrudniają podobny odsetek pracowników.
Należy zadać pytanie, czy Polskę stać na marnotrawienie tak wielkiej wiedzy w zakresie działalności gospodarczej jaka płynęła by poprzez Izby Gospodarcze posiadające władztwo administracyjne? Czy brak zdecentralizowanej formy administracyjnej w dziedzinie gospodarczej nie stanowi ułomności w demokratycznym ustroju Państwa Polskiego?
Ustawa z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 z 1989 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 z 1989 r. poz. 92 z późn. zm.) miały doprowadzić do odrodzenia ruchu samorządowego w Polsce.
Gdyby ta Ustawa, miała wzór francuski, zapewne tak by się stało. Tymczasem, w Polsce zaczęła działać technostruktura, czyli grupa społeczna składająca się ze skupiających całą władzę ekonomiczną najemnych dyrektorów wielkich korporacji i urzędników administracji państwowej.
Gdyby wrócić do tradycji międzywojennej, powołać do życia Izby na wzór francuski, rodzaj Megakorporacji, to jako twór pośredni, między przedsiębiorstwem prywatnym a instytucją publiczną, mogłyby administrować znaczną częścią podaży i popytu, stając się samoczynnym regulatorem.
Nawet przyjęcie systemu anglosaskiego, w ustawodawstwie polskim, jest niedopracowane. W Anglii, ustawodawca przewidział konieczność dofinansowania Izb Gospodarczych. połączył izby duże z małymi, w zespoły, które prowadzą wspólną działalność i dzielą zyski według potrzeb. Małe izby zachowały swoje nazwy i autonomię, chociaż część decyzji podejmowana jest w ramach całych zespołów.
Organem administracji rządowej wspierającym działalność izb jest Departament Handlu i Przemysłu.
W Polsce nikt nie wspiera działalności Izb Gospodarczych, bardziej próbuje się je marginalizować i traktować jak natrętnego petenta.
Marzeniem moim jest wzór Izb w Austrii.
Specyfiką Austrii jest tradycja uzgadniania polityki ekonomiczno-społecznej w trójkącie: władza państwowa – organizacje izbowe – związki zawodowe.
Izby gospodarcze mają status instytucji prawa publicznego.
Regulacją prawną jest za każdym razem odrębna ustawa dotycząca danej izby (np. ustawa z 1949r. o Ogólnokrajowej Związkowej Izbie Gospodarczej); przynależność uzyskuje się z mocy prawa z racji wykonywania określonej działalności. Stąd przynależność do izb w Austrii jest powszechna, należą do nich wszyscy przedsiębiorcy.
Izby są niezależne. Nadzór krajowy jedynie w zakresie zgodności z prawem.
Wiesław Michałowski
Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej
Wiceprezes KPH