AKTUALNE POSTULATY KONGREGACJI PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ OIG

1/ ustawa o samorządzie gospodarczym, pracujemy nad jak najszybszym wejściem w życie tej bardzo ważnej ustawy;
2/ ustawa o nieuczciwej konkurencji, postulujemy wprowadzenie zmian w zakresie ścigania nieuczciwych praktyk z urzędu;
3/ uproszczenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorców, naszym zdaniem ryczałt od przychodów netto na poziomie 1-1,5 % powinien zastąpić podatek dochodowy, państwo na tym by skorzystalo, a przedsiębiorca zyska oszczędności na prowadzeniu księgowości;
4/ wysokość składek ZUS obniżyć i uprościć, składki ZUS od pracowników powinny być nie większe jak 30% funduszu płac, natomiast 0,00 ZUS dla firm jednoosobowych nie mających dochodu. Obecnie każda jednoosobowa firma od chwili rejestracji , płaci składki ZUS i to bardzo wysokie;
5/ konieczne przyspieszenie prac nad ustawą o handlu, sytuacje zakupów towarów do dalszej odsprzedaży przez małych przedsiębiorców w sieciach zagranicznych, w dyskontach stała się normalnością. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wyższa cena dla polskich uczestników rynku w hurtowniach i u producenta, aniżeli w detalicznych zagranicznych sieciach handlowych. Ten absurd powoduje upadek tysięcy małych sklepów. Ustawowe określenie definicji marży hurtowej i detalicznej, to niektóre zapisy oczekiwanej ustawy. W ustawie o handlu muszą być ujęte przepisy detalicznych koncesji alkoholowych;
6/ zakaz handlu w niedziele, jesteśmy za ograniczeniem handlu w niedziele, święta. Handel w te dni mógłby odbywać się w sklepach prowadzonych tylko przez właścicieli tych sklepów;
7/ w ustawie o podatkach lokalnych należy ograniczyć pobór opłaty targowej do targowisk urządzanych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji gdy gmina dzierżawi teren pod targowisko, lub targowisko jest na terenie prywatnym opłaty targowej nie powinno się pobierać;
8/ co do punktu 2, roczne vacatio legis na zmiany w przepisach podatkowych i dot. ubezpieczeń społecznych;
9/ w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gruntami dać szansę pierwszeństwa wykupu lokali użytkowych, dotychczasowym najemcom (np. po 10-letnim użytkowaniu) po cenie rynkowej bez przetargu, z klauzulą prowadzenia w danym lokalu dotychczasowej działalności gospodarczej przez okres lat 5.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

KRAŚNICKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

20.04.2017 ROK

               Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze odbędzie się w dniu 20.04.2017r o godz. 17.45 w P.W. Ludmiła ul. ks J. Popiełuszki 1, 23-210 Kraśnik. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków, Walne zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia o godz. 18.15 niezależnie od frekwencji.

Spotkanie przedstawicieli środowiska małych i średnich przedsiębiorstw handlowych z przedstawicielami Departamentu Handlu i Usług.

W dniu 23 lutego 2017 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju  odbyło się spotkanie przedstawicielihttp://kigkrasnik.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/20170223_130620.jpg  środowiska małych i średnich przedsiębiorstw  handlowych z przedstawicielami Departamentu Handlu i Usług.

Ze strony Ministerstwa Rozwoju  w spotkaniu uczestniczyli dyrektor  Departamentu Handlu i Usług  -Beata Gorajek,  z-ca  Dyrektora – Wojciech Paluch oraz   oraz główni specjaliści  Anna Stachera i Monika Malocco.

Ze strony przedsiębiorców w spotkaniu uczestniczyli ;

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej  Wiesław Michałowski, Adam Staniec, Joanna Pilecka – PHU Lumiła,   Marzena Gradecka- Prezes Polskiej Grupy Drogeryjnej,  Wiceprezes KZRSS Społem – Ryszard Jaskowski,  wiceprezes Społem Warszawa Śródmieście-  Karolina Strząska,   Prezes Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zakupowej z Jastrzębia Zdroju- Tadeusz Sławik, Małgorzata Zuzaniuk – Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem”, oraz organizator tego spotkania dr  Jan Rakowski- prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Contine reading

                 ZAPROSZENIEimages

        Zarząd Kraśnickiej Izby Gospodarczej oraz Starosta Kraśnicki

zapraszają na

Zabawę Karnawałową

Pracodawcy-Pracownikom

która odbędzie się 18 lutego 2017r.

w jadłodajni Ludmiła w Kraśniku Fabrycznym.

Koszt udziału w zabawie: 60 zł od osoby.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych pracodawców

o kontakt tel. 500056281;  e:mail kigkrasnik@wp.pl

 

Kraśnik dn. 09.01.2017r.

UCHWAŁA NR 1/2017

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 09.01.2017r.

w sprawie organizacji zabawy karnawałowej ,,Pracodawcy-Pracownikom”

uchwala co

następuje:

§1

Na posiedzeniu zarządu w dniu 09.01.2017 roku podjęto uchwałę w sprawie organizacji zabawy karnawałowej ,,Pracodawcy – Pracownikom,           która odbędzie się dnia 18 lutego 2017r. w jadłodajni Ludmiła.

§2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek

  Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia

życzy

                                                                                Zarząd Kraśnickiej Izby GospodarczejBez tytułu

 

ZAWIADOMIENIE

 

Kraśnicka Izba Gospodarcza, zawiadamia że spotkanie z Panem Burmistrzem Kraśnika, oraz Radnymi Miasta Kraśnik w sprawie rewitalizacji Miasta Kraśnika  ( ewentualnym zamknięciu rynku dla pojazdów samochodowych), oraz w kwestii propozycji Pana Bartłomieja Paczóski, prezesa INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, (budowa galerii) który o planach firmy mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Kraśniku, odbędzie się w dniu 06,12,2016  o godz. 17,00 w Urzędzie Miasta w Sali konferencyjnej.

Zainteresowanych, zapraszamy na spotkanie.

 

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej

Wiesław Michałowski

Wiceminister Jerzy Kwieciński w Kraśniku:                                                           

 Musimy postawić na innowacyjność

Przedsiębiorczość, innowacyjność to na dzień dzisiejszy, najbardziej nadużywane słowa.  To słowa bezpieczne dla władzy i teoretyków w biznesie. W literaturze znajdziemy dużo określeń, na zdefiniowanie innowacyjności. Ale należy pamiętać o jednym: Jakiekolwiek próby doprecyzowania, że pewne technologie są innowacyjne, a pewne nie, czyli przyklejanie etykietek, jest trochę sprzeczne z samą ideą innowacji. Innowacja to jest zmiana!

Na spotkaniu z Panem Wiceministrem Jerzy Kwiecińskim w Kraśniku:   zadałem pytanie dotyczące miejsca polskiego handlu, w projekcie planu Pana V-ce Premiera Morawieckiego. Otrzymałem odpowiedź, całkowicie sprzeczną z zasadą innowacyjności. A raczej dostałem radę, „twórzcie sieci, konkurujcie”. To wszystko jest robione, tylko dlaczego nasze elity rządzące, nie mogą stworzyć przestrzeni prawnej, dającej możliwość rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości?  Dlaczego handel Polski, jest traktowany w brew zasadzie pomocniczości, w brew zaleceniom  Komisji Unii Europejskiej. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 23 listopada 2011, COM (2011) 803, mówi o konieczności „Zmniejszenia obciążeń regulacyjnych dla MŚP – dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw”.    Dlaczego nieuczciwa konkurencja nie jest ścigana z urzędu? I dlaczego Klasa Rządząca tak bardzo boi się samorządu gospodarczego na wzór Francuski lub Niemiecki. Preferując wzór samorządu gospodarczego Anglosaski, polegający na luźnych formach stowarzyszenia? Odpowiedzi należy szukać w definicji słowa   Technostruktura, czyli: „ Pojęcie wprowadzone przez J.K.Galbraith`a.     –  grupa społeczna składająca się ze skupiających całą władzę ekonomiczną najemnych dyrektorów wielkich korporacji i urzędników administracji państwowej”. Jest to grupa, konsumująca lwią część zysków!   Dlatego strach oddać część władzy gospodarczej, części społeczeństwa, która wypracowuje dobra, która jest przedsiębiorcza,  która jest innowacyjna. W efekcie 97% społeczeństwa prowadzącego działalność gospodarczą, niema swojego przedstawicielstwa. Jest poza nawiasem społeczeństwa demokratycznego. Jest kimś, kogo można zawsze ukarać, zniszczyć, nie ponosząc za te działania żadnej konsekwencji. Wiele dziś mówi się o tradycji. Polska tradycja w samorządzie gospodarczym z okresu międzywojennego, to izby w systemie francuskim.

W Polsce wszyscy znają się na gospodarce, handlu, usługach, są „INNOWACYJNI” tylko tym którzy pracują w poszczególnych branżach, odmawia się prawa głosu. Spycha się ich do roli petenta, nie partnera.

Wiesław Michałowski

Zaproszenie- XII Kongres Gospodarki Polskiej

Zaproszenie

XII Kongres Gospodarki Polskiej

12

 

 

 

 

 

 

W trakcie XII Kongresu Gospodarki Polskiej chcemy zastanowić się nad  dystrybucją i jej problemami , związanymi z brakiem regulacji na rynku. Każdego roku ubywa w Polsce tysiące małych sklepów.  Rynek handlu polaryzuje się wokół wielkich sieci handlowych, wokół super i hipermarketów, sieciowych sklepów dyskontowych. Nazwa hurt w rzeczywistości przestaje istnieć. Małe sklepy zostały pozbawione możliwości zakupów w lokalnych hurtowniach. Tysiące małych hurtowni upadło w wyniku braku perspektywicznego widzenia rozwoju rynku przez dotychczasowych decydentów.

UOKIK nie jest w stanie reagować na patologie rynku dystrybucji. Sprawy toczące się przed sądami z powództwa cywilnego  są kosztowne i długotrwałe, a wyroki sądowe dotyczące nieuczciwej konkurencji, zapadają często zbyt późno, po bankructwie słabych uczestników rynku. Dzieje się to na oczach całego społeczeństwa. Nieuzasadnione promocje nie tylko likwidują uczestników rynku, lecz polaryzują handel wokół dużych sieci handlowych. W małych miastach powstają kolejne problemy. Pogłębia się proces likwidacji małych zakładów produkcyjnych, firm rodzinnych, które przetrwały okresy wojny, okupacji i reżimu komunistycznego  a nie są w stanie utrzymać się na rynku w okresie  nowej , demokratycznej  Polsce.

Kongregacja Przemysłowo Handlowa wraz z Instytutem Europejskiego Biznesu nawiązała współprace  z Warszawską Szkołą Zarządzania w zakresie edukacji specjalistycznej  naszych przedsiębiorców – zarządzania siecią handlową, korporacją.

Jednocześnie w trakcie Kongresu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczy mecenasów kultury i sztuki oraz współpracujących z KPH malarzy artystów, honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, zaś kapituła IEB wręczy wyróżniającym się na rynku przedsiębiorców i instytucjom – statuetki Gepardy Biznesu.

 

Serdecznie zapraszamy

Jan Rakowski   Prezes KPH OIG          tel. 607 299 557

Jerzy Krajewski     Dyrektor IEB          tel. 604 596 537

 

Warszawa 21.06.2016

 ul Krakowskie Przedmieście 66, sala odczytowa Centralnej Biblioteki Rolniczej

Godz.  11.00-15.00

 

Program:

11.00 otwarcie Kongresu

11.10  Patologie   rynku dystrybucji w Polsce –  Wiesław Michałowski

11.30   Studia Zawodowych I i II stopnia w zakresie zarządzania siecią handlową- prof. dr hab. Paweł Soroka

11.45  Certyfikacja Zdrowej Żywności –  Instytut Zdrowej Żywności –   Andrzej Czubała

12.00 -13.00 Dyskusja z udziałem przedstawiciela MRiRW

13.00 Odznaczenia MKiDN -Zasłużony dla Kultury Polskiej

13.30 Gala Gepardów Biznesu- IEB

14.00   –  bankiet