Dnia 20.04.2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kraśnickiej Izby Gospodarczej. Na Walnym Zebraniu wybrano Prezesa KIG, Zarząd KIG i Komisję Rewizyjną KIG.

W skład Zarządu KIG weszli:

 1. Wiesław Michałowski – Prezes
 2. Adam Staniec – Wiceprezes
 3. Ryszard Kowalski – Wiceprezes
 4. Iwona Capała – Sekretarz
 5. Tadeusz Bubeła – Członek
 6. Mirosław Sapuła – Członek
 7. Józef Kajda – Członek
 8. Włodzimierz Konarski – Członek
 9. Robert Kowalczyk – Członek
 10. Kazimierz Wojcieszyn – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej KIG weszli:

 1. Edyta Sokal – Przewodniczący
 2. Jerzy Gąska – Członek
 3. Grzegorz Michałowski- Członek

HANDEL W NIEDZIELE – STANOWISKO KPH-OIG

Stanowisko KPH OiG w sprawie wolnych od handlu niedziel, jest niezmienne od kilku lat. Przede wszystkim, zasada wolnej niedzieli od handlu powinna mieć status porozumienia społecznego. Pewna grupa społeczeństwa, rezygnuje z możliwości robienia zakupów w niedzielę, aby inna grupa społeczeństwa, miała dzień wolny dla siebie czy rodziny. Porozumienie nie może opierać się na żadnej innej zasadzie. Oczywistą sprawą jest, że karanie bezwzględnym więzieniem za naruszenie zasad handlu w niedzielę, jest cokolwiek przesadzone. Nawet w zakresie kradzieży, inaczej należy podejść do złodzieja który działa z premedytacją, a inaczej do matki, która działa na “zlecenie” płaczących, głodnych dzieci. Chociaż wiadomą rzeczą jest, że kradzież w każdym wypadku, jest naganna. Natomiast handel internetowy, zapewne będzie funkcjonował, niezależnie od ustawy. Myślę, że może być trudno udowodnić, kto i kiedy prowadził sprzedaż. Właściciel, czy pracownik? Zapewne powinny działać zakłady usługowe, restauracje, bufety. Powinna również być możliwość, dokonania zakupu podstawowych produktów, na lotniskach czy dworcach. Co do ilości wolnych niedziel od handlu, uważamy, że bardzo ciężko jest zdefiniować, które niedziele są ważniejsze. Powinna zadziałać zasada, Niedziela jest wolna od handlu, lub nie! Jednocześnie uważamy że powinna zadziałać zasada wolnej niedzieli od handlu, a nie wolnej niedzieli od pracy.
Mamy nadzieję, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę, zostanie w trakcie debat doszlifowana i wprowadzona.
Z poważaniem
V-ce Prezes KPH OiG
Wiesław Michałowski

AKTUALNE POSTULATY KONGREGACJI PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ OIG

1/ ustawa o samorządzie gospodarczym, pracujemy nad jak najszybszym wejściem w życie tej bardzo ważnej ustawy;
2/ ustawa o nieuczciwej konkurencji, postulujemy wprowadzenie zmian w zakresie ścigania nieuczciwych praktyk z urzędu;
3/ uproszczenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorców, naszym zdaniem ryczałt od przychodów netto na poziomie 1-1,5 % powinien zastąpić podatek dochodowy, państwo na tym by skorzystalo, a przedsiębiorca zyska oszczędności na prowadzeniu księgowości;
4/ wysokość składek ZUS obniżyć i uprościć, składki ZUS od pracowników powinny być nie większe jak 30% funduszu płac, natomiast 0,00 ZUS dla firm jednoosobowych nie mających dochodu. Obecnie każda jednoosobowa firma od chwili rejestracji , płaci składki ZUS i to bardzo wysokie;
5/ konieczne przyspieszenie prac nad ustawą o handlu, sytuacje zakupów towarów do dalszej odsprzedaży przez małych przedsiębiorców w sieciach zagranicznych, w dyskontach stała się normalnością. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wyższa cena dla polskich uczestników rynku w hurtowniach i u producenta, aniżeli w detalicznych zagranicznych sieciach handlowych. Ten absurd powoduje upadek tysięcy małych sklepów. Ustawowe określenie definicji marży hurtowej i detalicznej, to niektóre zapisy oczekiwanej ustawy. W ustawie o handlu muszą być ujęte przepisy detalicznych koncesji alkoholowych;
6/ zakaz handlu w niedziele, jesteśmy za ograniczeniem handlu w niedziele, święta. Handel w te dni mógłby odbywać się w sklepach prowadzonych tylko przez właścicieli tych sklepów;
7/ w ustawie o podatkach lokalnych należy ograniczyć pobór opłaty targowej do targowisk urządzanych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji gdy gmina dzierżawi teren pod targowisko, lub targowisko jest na terenie prywatnym opłaty targowej nie powinno się pobierać;
8/ co do punktu 2, roczne vacatio legis na zmiany w przepisach podatkowych i dot. ubezpieczeń społecznych;
9/ w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gruntami dać szansę pierwszeństwa wykupu lokali użytkowych, dotychczasowym najemcom (np. po 10-letnim użytkowaniu) po cenie rynkowej bez przetargu, z klauzulą prowadzenia w danym lokalu dotychczasowej działalności gospodarczej przez okres lat 5.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

KRAŚNICKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

20.04.2017 ROK

               Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze odbędzie się w dniu 20.04.2017r o godz. 17.45 w P.W. Ludmiła ul. ks J. Popiełuszki 1, 23-210 Kraśnik. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków, Walne zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia o godz. 18.15 niezależnie od frekwencji.

Spotkanie przedstawicieli środowiska małych i średnich przedsiębiorstw handlowych z przedstawicielami Departamentu Handlu i Usług.

W dniu 23 lutego 2017 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju  odbyło się spotkanie przedstawicielihttp://kigkrasnik.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/20170223_130620.jpg  środowiska małych i średnich przedsiębiorstw  handlowych z przedstawicielami Departamentu Handlu i Usług.

Ze strony Ministerstwa Rozwoju  w spotkaniu uczestniczyli dyrektor  Departamentu Handlu i Usług  -Beata Gorajek,  z-ca  Dyrektora – Wojciech Paluch oraz   oraz główni specjaliści  Anna Stachera i Monika Malocco.

Ze strony przedsiębiorców w spotkaniu uczestniczyli ;

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej  Wiesław Michałowski, Adam Staniec, Joanna Pilecka – PHU Lumiła,   Marzena Gradecka- Prezes Polskiej Grupy Drogeryjnej,  Wiceprezes KZRSS Społem – Ryszard Jaskowski,  wiceprezes Społem Warszawa Śródmieście-  Karolina Strząska,   Prezes Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zakupowej z Jastrzębia Zdroju- Tadeusz Sławik, Małgorzata Zuzaniuk – Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem”, oraz organizator tego spotkania dr  Jan Rakowski- prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Contine reading

                 ZAPROSZENIEimages

        Zarząd Kraśnickiej Izby Gospodarczej oraz Starosta Kraśnicki

zapraszają na

Zabawę Karnawałową

Pracodawcy-Pracownikom

która odbędzie się 18 lutego 2017r.

w jadłodajni Ludmiła w Kraśniku Fabrycznym.

Koszt udziału w zabawie: 60 zł od osoby.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych pracodawców

o kontakt tel. 500056281;  e:mail kigkrasnik@wp.pl

 

Kraśnik dn. 09.01.2017r.

UCHWAŁA NR 1/2017

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 09.01.2017r.

w sprawie organizacji zabawy karnawałowej ,,Pracodawcy-Pracownikom”

uchwala co

następuje:

§1

Na posiedzeniu zarządu w dniu 09.01.2017 roku podjęto uchwałę w sprawie organizacji zabawy karnawałowej ,,Pracodawcy – Pracownikom,           która odbędzie się dnia 18 lutego 2017r. w jadłodajni Ludmiła.

§2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek

  Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia

życzy

                                                                                Zarząd Kraśnickiej Izby GospodarczejBez tytułu

 

ZAWIADOMIENIE

 

Kraśnicka Izba Gospodarcza, zawiadamia że spotkanie z Panem Burmistrzem Kraśnika, oraz Radnymi Miasta Kraśnik w sprawie rewitalizacji Miasta Kraśnika  ( ewentualnym zamknięciu rynku dla pojazdów samochodowych), oraz w kwestii propozycji Pana Bartłomieja Paczóski, prezesa INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, (budowa galerii) który o planach firmy mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Kraśniku, odbędzie się w dniu 06,12,2016  o godz. 17,00 w Urzędzie Miasta w Sali konferencyjnej.

Zainteresowanych, zapraszamy na spotkanie.

 

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej

Wiesław Michałowski