Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek

  Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia

życzy

                                                                                Zarząd Kraśnickiej Izby GospodarczejBez tytułu

 

ZAWIADOMIENIE

 

Kraśnicka Izba Gospodarcza, zawiadamia że spotkanie z Panem Burmistrzem Kraśnika, oraz Radnymi Miasta Kraśnik w sprawie rewitalizacji Miasta Kraśnika  ( ewentualnym zamknięciu rynku dla pojazdów samochodowych), oraz w kwestii propozycji Pana Bartłomieja Paczóski, prezesa INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, (budowa galerii) który o planach firmy mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Kraśniku, odbędzie się w dniu 06,12,2016  o godz. 17,00 w Urzędzie Miasta w Sali konferencyjnej.

Zainteresowanych, zapraszamy na spotkanie.

 

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej

Wiesław Michałowski

Wiceminister Jerzy Kwieciński w Kraśniku:                                                           

 Musimy postawić na innowacyjność

Przedsiębiorczość, innowacyjność to na dzień dzisiejszy, najbardziej nadużywane słowa.  To słowa bezpieczne dla władzy i teoretyków w biznesie. W literaturze znajdziemy dużo określeń, na zdefiniowanie innowacyjności. Ale należy pamiętać o jednym: Jakiekolwiek próby doprecyzowania, że pewne technologie są innowacyjne, a pewne nie, czyli przyklejanie etykietek, jest trochę sprzeczne z samą ideą innowacji. Innowacja to jest zmiana!

Na spotkaniu z Panem Wiceministrem Jerzy Kwiecińskim w Kraśniku:   zadałem pytanie dotyczące miejsca polskiego handlu, w projekcie planu Pana V-ce Premiera Morawieckiego. Otrzymałem odpowiedź, całkowicie sprzeczną z zasadą innowacyjności. A raczej dostałem radę, „twórzcie sieci, konkurujcie”. To wszystko jest robione, tylko dlaczego nasze elity rządzące, nie mogą stworzyć przestrzeni prawnej, dającej możliwość rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości?  Dlaczego handel Polski, jest traktowany w brew zasadzie pomocniczości, w brew zaleceniom  Komisji Unii Europejskiej. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 23 listopada 2011, COM (2011) 803, mówi o konieczności „Zmniejszenia obciążeń regulacyjnych dla MŚP – dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw”.    Dlaczego nieuczciwa konkurencja nie jest ścigana z urzędu? I dlaczego Klasa Rządząca tak bardzo boi się samorządu gospodarczego na wzór Francuski lub Niemiecki. Preferując wzór samorządu gospodarczego Anglosaski, polegający na luźnych formach stowarzyszenia? Odpowiedzi należy szukać w definicji słowa   Technostruktura, czyli: „ Pojęcie wprowadzone przez J.K.Galbraith`a.     –  grupa społeczna składająca się ze skupiających całą władzę ekonomiczną najemnych dyrektorów wielkich korporacji i urzędników administracji państwowej”. Jest to grupa, konsumująca lwią część zysków!   Dlatego strach oddać część władzy gospodarczej, części społeczeństwa, która wypracowuje dobra, która jest przedsiębiorcza,  która jest innowacyjna. W efekcie 97% społeczeństwa prowadzącego działalność gospodarczą, niema swojego przedstawicielstwa. Jest poza nawiasem społeczeństwa demokratycznego. Jest kimś, kogo można zawsze ukarać, zniszczyć, nie ponosząc za te działania żadnej konsekwencji. Wiele dziś mówi się o tradycji. Polska tradycja w samorządzie gospodarczym z okresu międzywojennego, to izby w systemie francuskim.

W Polsce wszyscy znają się na gospodarce, handlu, usługach, są „INNOWACYJNI” tylko tym którzy pracują w poszczególnych branżach, odmawia się prawa głosu. Spycha się ich do roli petenta, nie partnera.

Wiesław Michałowski

Zaproszenie- XII Kongres Gospodarki Polskiej

Zaproszenie

XII Kongres Gospodarki Polskiej

12

 

 

 

 

 

 

W trakcie XII Kongresu Gospodarki Polskiej chcemy zastanowić się nad  dystrybucją i jej problemami , związanymi z brakiem regulacji na rynku. Każdego roku ubywa w Polsce tysiące małych sklepów.  Rynek handlu polaryzuje się wokół wielkich sieci handlowych, wokół super i hipermarketów, sieciowych sklepów dyskontowych. Nazwa hurt w rzeczywistości przestaje istnieć. Małe sklepy zostały pozbawione możliwości zakupów w lokalnych hurtowniach. Tysiące małych hurtowni upadło w wyniku braku perspektywicznego widzenia rozwoju rynku przez dotychczasowych decydentów.

UOKIK nie jest w stanie reagować na patologie rynku dystrybucji. Sprawy toczące się przed sądami z powództwa cywilnego  są kosztowne i długotrwałe, a wyroki sądowe dotyczące nieuczciwej konkurencji, zapadają często zbyt późno, po bankructwie słabych uczestników rynku. Dzieje się to na oczach całego społeczeństwa. Nieuzasadnione promocje nie tylko likwidują uczestników rynku, lecz polaryzują handel wokół dużych sieci handlowych. W małych miastach powstają kolejne problemy. Pogłębia się proces likwidacji małych zakładów produkcyjnych, firm rodzinnych, które przetrwały okresy wojny, okupacji i reżimu komunistycznego  a nie są w stanie utrzymać się na rynku w okresie  nowej , demokratycznej  Polsce.

Kongregacja Przemysłowo Handlowa wraz z Instytutem Europejskiego Biznesu nawiązała współprace  z Warszawską Szkołą Zarządzania w zakresie edukacji specjalistycznej  naszych przedsiębiorców – zarządzania siecią handlową, korporacją.

Jednocześnie w trakcie Kongresu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczy mecenasów kultury i sztuki oraz współpracujących z KPH malarzy artystów, honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, zaś kapituła IEB wręczy wyróżniającym się na rynku przedsiębiorców i instytucjom – statuetki Gepardy Biznesu.

 

Serdecznie zapraszamy

Jan Rakowski   Prezes KPH OIG          tel. 607 299 557

Jerzy Krajewski     Dyrektor IEB          tel. 604 596 537

 

Warszawa 21.06.2016

 ul Krakowskie Przedmieście 66, sala odczytowa Centralnej Biblioteki Rolniczej

Godz.  11.00-15.00

 

Program:

11.00 otwarcie Kongresu

11.10  Patologie   rynku dystrybucji w Polsce –  Wiesław Michałowski

11.30   Studia Zawodowych I i II stopnia w zakresie zarządzania siecią handlową- prof. dr hab. Paweł Soroka

11.45  Certyfikacja Zdrowej Żywności –  Instytut Zdrowej Żywności –   Andrzej Czubała

12.00 -13.00 Dyskusja z udziałem przedstawiciela MRiRW

13.00 Odznaczenia MKiDN -Zasłużony dla Kultury Polskiej

13.30 Gala Gepardów Biznesu- IEB

14.00   –  bankiet