Marketing online

  • Home
Technologia informacyjna a działalność marketingowa przedsiębiorstw.

Technologia informacyjna a działalność marketingowa przedsiębiorstw.

Nowe technologie Wiek XXI charakteryzuje się szybkimi i istotnymi zmianami w niemal wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Nie omija to biznesów. Działalność współczesnych przedsiębiorstw podlega obecnie niespotykanym dotąd trendom. Zalicza się do nich rozwój biznesu mobilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych. Badania pokazują, że w ostatnich latach następuje szybki wzrost zastosowania technologii mobilnych w biznesie. Szybki rozwój […]

Read More