Technologia informacyjna a działalność marketingowa przedsiębiorstw.

Nowe technologie

Wiek XXI charakteryzuje się szybkimi i istotnymi zmianami w niemal wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Nie omija to biznesów. Działalność współczesnych przedsiębiorstw podlega obecnie niespotykanym dotąd trendom. Zalicza się do nich rozwój biznesu mobilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych. Badania pokazują, że w ostatnich latach następuje szybki wzrost zastosowania technologii mobilnych w biznesie. Szybki rozwój mobilnych technologii informacyjnych w znaczący sposób wpływa na zachowania nabywców na rynku, generując potrzebę wypracowania nowych schematów i technik, do których podmioty prowadzące działalność muszą na bieżąco się dostosowywać. Stwarza to wiele możliwości, ponieważ z technologii mobilnej korzysta dziś niemal każdy masowy odbiorca.

Internet i pozyskiwanie klientów online

Ogromną rolę w tym procesie odgrywa rozwój internetu i jego rosnący wpływ na kształt współczesnego biznesu. Konsumenci coraz częściej korzystają z tego typu urządzeń i przedsiębiorstwa, jeśli chcą się liczyć na nowoczesnym rynku, muszą tę tendencję uwzględniać i dostosowywać do niej swój plan działania. Zwłaszcza na arenie marketingowej. Internet w ogromnym stopniu zmienił tradycyjny sposób postrzegania dystrybucji i promocji. Jeszcze kilka lat temu dominowały usługi świadczone w placówkach stacjonarnych i kontakt między sprzedawcą i klientem przebiegał w sposób bezpośredni, dziś większe znaczenie ma korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i e-czytniki. Przekłada się to na dynamiczny rozwój biznesu mobilnego. Przemiany te stanowią czynnik mobilizujący firmy do kreowania nowego ładu opartego na wiedzy, kapitale intelektualnym, innowacyjności, kreatywności i zaufaniu. Wiedza i informacja o prawidłowościach internetowej przestrzeni stają się dziś fundamentalnym potencjałem dla firm chcących zaistnieć we współczesnej gospodarce. Umiejętność dostosowania się do tych realiów lub jej brak są głównym źródłem i determinantem sukcesu bądź porażki ekonomicznej jednostek, organizacji, regionów czy całych gospodarek. Nic nie zapowiada tego, by w najbliższych latach ten trend miałby zostać odwrócony.

Bankowość codzienna dla każdego

Marketing online

Marketing online to dziś najskuteczniejsze narzędzie do przeprowadzania kampanii promocyjnych i sprzedażowych. Taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstw stwarza dla nich szansę na znaczącą poprawę konkurencyjności, na którą nie miałyby szansy funkcjonując jedynie w sposób tradycyjny. Zmusza to ich jednak do podejmowania nowych kierunków badań z zakresu planowania, projektowania i stosowania technologii informacyjnych. Tylko w taki sposób mogą spełnić wymagania konieczne do utrzymania działalności. Internet i inne technologie stwarzają przestrzeń do przeprowadzenia rozmaitych badań mających na celu zbadanie rynku pod względem optymalnych rozwiązań na polu marketingu i sprzedaży. W dzisiejszych czasach mobilne technologie informacyjne bardzo silnie wpływają na biznes i musi on być prowadzony łącznie z tradycyjnymi działaniami przedsiębiorstw (off-line) i wykorzystywaniem
Internetu (on-line). Działalność prowadzona tylko w tradycyjny sposób ma bardzo małe szanse na przetrwanie. Społeczności wirtualne to obecnie największa baza potencjalnych klientów. Łatwiej dotrzeć do ludzi, którzy mogą być zainteresowani konkretną usługą, ponieważ zwiększanie się zasięgu sieci mobilnych ogranicza bariery odległości i czasu, umożliwiając dostęp do klientów niemalże z całego globu. W ostatnich latach rozwinął się także handel on-line, czyli e-commerce. Znaczący wpływ na sposoby przeprowadzania kampanii reklamowych mają też social media. W mediach społecznościowych zaczęto prowadzić kampanie promocyjne, zaczęły one także pełnić funkcje pośredników w handlu, całkowicie zmieniając jego dotychczasowy kształt.

Dobrze przeprowadzona działalność w przestrzeni internetu przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi badawczych pozwala na identyfikację klienta i jego potrzeb, przystosowanie oferty do potrzeb klienta, interakcję i zrozumienie zmieniających się potrzeb konsumentów, a także niezwykle ważną integrację relacji i wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa oraz uczciwość relacji związaną z kształtowaniem ogólnej reputacji i lojalności w stosunkach przedsiębiorstwo-klient.

Nie bez powodu współczesna gospodarka jest też nazywana gospodarką cyfrową. Dzięki rozwojowi technologii, e-gospodarka to przyszłość. W ostatniej dekadzie to właśnie usługi komunikacji mobilnej stały się jednym z najistotniejszych punktów dla funkcjonowania współczesnych gospodarek.