Ryzyko

Ryzyko na rynkach finansowych

Ryzyko na rynkach finansowych

Każda nasza działalność jest obarczona mniejszym lub większym ryzykiem. Tyczy się to szczególnie decyzji, które dotyczą przyszłości, a my nie mamy wszystkich informacji na temat skutków naszych potencjalnych wyborów. Ryzyko związane jest również z inwestowaniem, ponieważ nie sposób jest dokładnie przewidzieć, jak zachowa się rynek finansowy i czy nasza decyzja jest słuszna. Czym jest ryzyko […]

Read More