Zdolność do czynności prawnych

prawo

ZDOLNOŚĆ PRAWNA – jest to zdolność do posiadania określonych praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego. Każdy człowiek jako osoba fizyczna od chwili urodzenia do śmierci posiada zdolność prawną.

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH – to możność osoby fizycznej wywoływania określonych skutków prawnych poprzez własne oświadczenia woli (czynności prawne).
Efektem oświadczeń woli może być nabycie pewnych praw lub zaciągnięcie określonych zobowiązań.

RODZAJE ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

1) PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Jest to zdolność jaką posiada osoba, która ukończyła 18 rok życia czyli uzyskała pełnoletniość)(pełnoletnia staje się również kobieta, która po ukończeniu 16 roku życia zawarła związek małżeński).

Osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może dokonywać ważnie wszystkich czynności prawnych.

2) OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Jest to zdolność jaką posiada osoba, która ukończyła lat 13. Taką samą zdolność posiada osoba pełnoletnia, częściowo ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu.

3) UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE

Jest to częściowe pozbawienie zdolności do czynności prawnych osoby, która dotknięta jest chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, a jej stan nie wymaga ubezwłasnowolnienia całkowitego. Ograniczenie to nie dotyczy drobnych codziennych transakcji jak również rozporządzenia własnym majątkiem, a także przedmiotami majątkowymi oddanymi tej osobie do swobodnego użytku. Dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia kuratora jako jej ustawowego przedstawiciela.

Prawne zagwozdki i użyteczne rozwiązania przedstawiamy też na portalu sceptyk.pl.

4) UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE

Jest to pozbawienie zdolności do czynności prawnych. Może być orzeczone w stosunku do osoby, która ukończyła 13 lat, a także w stosunku do osoby pełnoletniej, która cierpi na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy w stopniu wyższym niż taki, który uzasadniałby ubezwłasnowolnienie częściowe, albo jest dotknięta nałogiem alkoholowym lub narkomanii.Dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych sąd ustanawia opiekuna.